fredag 11. desember 2009

En ikke helt nobel Nobel pris vinner

Da USAs president, Obama Barack, drev sin valg kampanje i 2007, sa han ved flere anledninger, -”Dersom våre tropper ikke er hjemme innen jeg blir president, så vil det være det første jeg sørger for, jeg vil bringe denne krigen til en slutt, jeg lover dere det... og det (løftet) kan dere ta til banken!” http://www.youtube.com/watch?v=4LsSppYxSHk&feature=player_embedded

Som alle vet i dag, var hans løfte kun tomme ord. Troppene i Iraq og Afghanistan er ikke bragt hjem. Derimot er kontingenten i Iraq øket, også med BlackWater leiesoldater. Samtidig meddelte president Obama den 2. Des.09, at han hadde besluttet å sende ytterligere 30.000 soldater til Aghanistan. –”Jeg gjør dette av den grunn, at det (Afghanistan) er av vital nasjonal interesse for USA.” sier han i forbindelse med eskaleringen, og legger til at han forventer at USAs alierte også sender ytterligere tropper.

Innvasjon og okkupering av av Iraq og Afghanistan dreier seg om olje, og nikkedukken Obama kan selvsagt ikke endre hva nikkedukken Bush fikk ordre om å starte. Forøvrig er krig en gigantisk konsument av alle former for varer og tjenester... ikke minst finansiering. Profitten som terroristene Rothschild & Co. håver inn fra deres ”krig mot terror” er således enorm... slik som den har vært fra alle kriger de har startet og finansiert.

Torsdag 11.desember ble president Obama tildelt Nobels Fredspris i Oslo av Nobel komiteens formann Thorbjørn Jagland, som dermed må karakteriseres som enda mindre nobel enn mottakeren av prisen. Jagland og hans komite har tildelt Nobels fredspris til en person som over hode ikke har gjort noe som oppfyller Alfred Nobels testamente.

I sitt testamente skrev Alfred Nobel, at fredsprisen at skal gis til den: "som har verkat mest eller bäst för folkens förbrödrande och afskaffande eller minskning af stående arméer samt bildande och spridande af fredskongresser".

Da Thorbjørn Jagland fortalte verden at Obama Barack var valgt som mottaker av årets fredspris manglet det ikke på kritikk. -"Den amerikanske presidenten har da hittil ikke gjort noe som oppfyller Nobels kriterier." ble det sagt fra mange hold.

-”Nei, men jo!”, protesterte Jagland, ”Obama har gjenoprettet diplomatisk kontakt med Iran!”... Hmmm?... USA sine sanksjoner mot Iran har pågått i snart 30 år, og Hillary Clinton advarte senest sist April om nye "lammende sanksjoner" dersom Tehran fortsatte sitt påståtte atom våpen program. (I forbindelse med innvasjonen av Iraq var det som vi husker løgnen og påstanden om svære lager av masseutryddelses våpen som lå til grunn for den pågående voldtekten av folk og land.)

-”Enn videre,” sier Jagland, ”Obama har tatt fatt i problematikken i Midtøsten!”... Hmmm?... Tja, han har trappet opp i Iraq og sender 30.000 soldater mer til Afghanistan, trapper opp i Pakistan, og lar den Israelske terrorieseringen av Palestinerne fortsette slik vi har opplevet det i over seksti år. Retorikken som "talerøret" Obama anvender i forbindelse med Iraq og Afghanistan er forøvrig identisk med hva USA anvendte under sine groteske overgrep i Vietnam... dominoeffekt... forhindre spredning.

-”Og, ikke bare det,” sier Jagland til slutt, ”Obama har skrinlagt planene om utsetting av raketter i det sentrale Europa, og dermed forbedret forholdet til Russland.”... Hmmm?... Vel, saken er jo den, at lang distanse rakettene som var planlagt utsatt i Polen og den Tsjekkiske Republikk er droppet til fordel for kort og mellom distanse raketter, som i første omgng vil bli basert på skip posisjonert i Nordsjøen og i Middelhavet. Mye tyder her på, at Jagland kun leser overskrifter. Men når det er sagt; Jagland er selvsagt heller ikke annet enn et "talerør".

Vel, vel... nå er jo ikke Thorbjørn Jagland og hans komite den første som har skjendet Nobels testamente, og i den forbindelse er det vel nok å minne seg selv om utvelgelsen av to velkjente massemordere og krigsforbrytere som Henry Kissinger og Al Gore... for ikke å nevne Shimon Peres , Yitshak Rabin og Yassir Arafat.

”Kan dere peke på noen, som har gjort mer enn Obama?”, spørThorbjørn Jagland, som legger til at han slett ikke forstår kritikken av det valget som hans komite har gjort.

Vel... nei... til tross for at Obama overhode ikke har gjort noe som oppfyller Nobels krav, er heller ikke jeg istand til å peke på noen som har gjort mer. Imidlertid, det mangler ikke på politikere som har remjet ut tirader i likhet med Obama, men de er jo alle som impotente kåte gamle griser; de har det kun i kjeften.

I Nobel komiteens begrunnelse for tildelingen av prisen heter det; "for ekstraordinære anstrengelser for å styrke internasjonal diplomati.”... Hmmm?... Hva annet kan det refereres til enn de tre over nevnte eksemplene som Jagland la fram for kritikere av årets mottaker av prisen? Ekstraordinære anstrengelser?

Tatt i betrakting det faktum at en enhver amerikansk president kandidat, demokrat eller republikaner, i realiteten blir utvalgt av USAs makt elite, og dermed kun kvasi valgt av folket, finner jeg det forøvrig mer enn banalt at Nobelkomiteen gir uttrykk for at Obama på noe sett kan endrer den imperialistiske kursen som USAs makt elite stakk ut allerede før den siste verdenskrig; en kurs som har fått, og stadig får, et mer brutalt og arrogant preg.

Makten bak maktens ansikt i USA et tlnærmet absolutt, og med de to siste tildelinger av Nobels fredspris, først til Al Gore og nå til Obama Barack, demonstrerer , slik jeg ser det, at makten bak makten i USA selvsagt også har full kontroll over Nobel komiteen. Hmmm?... tja... vel... mannen som kuppet Norge under siste verdenskrigkrig var da også deres mann, og intet vil endre seg med hensyn til maktapparatet i Norge... selv etter hans bortgang. 

mandag 30. november 2009

Verdens Befolkning skal reduseres til 550 millioner


6,800,218,336

6,800,218,336 er verdens estimerte totale befolkning den 29. Nov. 2009. Nesten syv milliarder! Et tall som er nærmest umulig å forholde seg til. Derimot bør tall for økningen av verdens befolkning per tidsenhet gi et bilde av hva verden står overfor når du sammenligner tilveksten med Norges befolkning, som i år 2009 er anslått til ca.4,850,000 individer, hvorav ca. 90 % er etniske nordmenn. Her følger tall for estimert antall fødte, døde og netto tilvekst for 2009

Antall fødte per år : 134.434.533 --- per måned: 11.202.878 --- per dag: 368.314 --- per time:15.346
Antall døde per år : 56.622.740 --- per måned: 4.718.562 --- per dag: 155.131 --- per time: 6.464
Befolknings økning: 77.811.793 --- per måned: 6.484.316 --- per dag: 213.183 --- per time: 8.883

Verdens befolkning øker med en "norsk befolkning" omtrent hver tredje uke!


En netto tilvekst på seks og en halv million nye verdensborgere hver eneste måned... året rundt!... eller rundt regnet 16 ganger Norges befolkning hver eneste år! Hva er så hysteriet i massemedias daglige meldinger om ulykker som har krevet noen få menneskeliv, sett i relasjon til de tall som her ligger for dagen?

Selvsagt er det tragisk for familie og venner når en eller flere personer omkommer i en bilulykke, eller en naturkatastrofe, men er det ikke heller meningsløst at slike ulykker får den spalteplass de får? Hva ligger bak medias evige krise maksimering med dødsfall og ulykker på et eller annen fjernt sted i verden? I det store og hele er da nyhetsmeldinger om 10-12 drepte i hver utgave en ren banalitet sett i relasjon til en netto tilvekst på nesten 9.000 individer i timen?

Selv ikke tsunami katastrofen i desember 2004, som krevde noe rundt 170.000 menneskeliv klarte å skape en eneste dag med null befolknings tilvekst. Selv på krisedøgnet 26. desember 2004 øket verdens befolkning med over 40.000 mennesker. (Sett ut fra gjennomsnitt tallene som foreligger.)

Er det ikke heller en vesentlig større ulykke for oss alle at verdens befolkning øker med den takt den gjør? Hva med rollen som de tre store monoteistiske religioner spiller i det problemet som Al Gore hevder at mennesket har skapt? Jeg er overbevist om at han er av de største sjarlatanerverden har opplevet, men dersom det er snev av fakta i det han hevder, burde han omgående ha reist til Rom for å gi Joseph Ratzinger noen kraftige tupp i ræva!

Ja, selv om der skulle finnes fnugg av realitet bak Ted Turners /IPCC oppfinnelsen om avlatsbrev for CO2 utslipp, blir ikke selv det en meningsløs operasjon sett i relasjon til verdens befolknings økning? (Jeg trekker fram CO2-avlaten også av den grunn at Ted Turner er en av de megarike personer som går inn for en reduksjon av verdens befolkning med 90 til 95%.)

For meg minner forøvrig CO2 svindelen mye om oljekrisen på syttitallet som oppfordret folk til å redusere inne temperaturen fra 20 til 18 grader... redusere oljeforbruket med 10%... oljen tar slutt innen ti år med mindre vi reduserer forbruket, ble vi fortalt. -"Javel," svarte jeg, "da har vi to alternativer for hånden; enten fryse ræva av oss i 11 år eller leve som nå i 10."

Hmmm... og hva med hysteriet rundt grise-influensaen? (Et bedritent navn valgt med omhu til markedsføring av hysteriet.) Etter hva jeg har kunnet bringe på det rene, så forårsaker en eller anne influensa virus at inntil 1.500 mennesker med svekket imunsystem dør i Norge hvert år. (Korriger meg dersom jeg er feil informert.) På verdens basis ligger tallet på noe mellom 250 .000 og 500.000 døde per år. Netto befolkningstilvekst i verden er på over 200.000 individer per dag!

Ja!... før jeg glemmer det. Donald Rumsfeld (tidligere forsvarssjef i Bush regjeringen) har i mange år vært sterkt knyttet til pharma industrien som produserer vaksinen som folk lar sprøyte inn i seg, og den samme Rumsfeld er en av de som kjemper for å redusere verdens befolkning til noe rundt 500.000.000. Fra 90 til 95% må bort heter det.

Nei... selv om jeg statistisk har svært få år igjen av mitt liv... eller kanskje nettopp derfor... tar ikke jeg sjansen på å bli sprøytet inn med en "Dr.Mengele cocktail", produsert av firmaer som har nær kontakt med en rabiat eugenikker.

Og helt til slutt; hva gavner innvandring til Norge fra krigsherjede og/eller "fattige" land , set fra et globalt synspunkt og i relasjon til verdens økende befolkning? Er innvandringen kun en form for politisk avlat, eller er den del av en konspirasjon som har til formål å bryte ned nasjonen Norge?... styrt av krefter utenfor Norge?... men utført av en norsk hjernevasket femtekolonne?

Og så, til slutt, et "talende" intervju med "philantropen" Ted Turner.. "too many people are using too much stuff" :-):Personlig er jeg av den oppfatning at en drastisk desimenring av verdens befolkning vil bli gjennomført ved omfattende vaksine program, samt tilsetting av egnede kjemikalier i matvarer.... og  selvsagt med  hjelp av genmanipulerte matvarer.  En omfattende artikkel om vaksinering finner du HER

torsdag 26. november 2009

Premierminister Kevin Rudd om invandrere i Australia

Den australske premier minister, Kevin Rudd, er en mann som snakker ”rett fra leveren”, og la forleden i en tale nylig, sitt syn på innvandring til Australia og innvandrere i Australia. Et syn han deler med flertallet av den australske befolkning... og som burde være en tankevekker for nettopp Norge?

I korte trekk sier han, -”Dersom du velger å flytte til et annet land og bli en del av landet... velkommen. Men, dersom dere ønsker å endre noe i det nye landet dere ønsker å bo i... farvel.

Det er modig av en mann i en slik posisjon å tale åpent ut og la verden høre slik oppriktig mening. Negative reaksjoner fra verden forøvrig kan være betydlige, men han har vist mot og ærlighet med å tale åpent ut om sin og Australias majoritets holdning og mening.

Premierminister Kevin Rudd, som forøvrig også er leder av det australske arbeiderparti, sier følgende:

Muslimer som ønsker å leve under Islamsk Sharia lov, ble sist onsdag bedt om å forlate Australia, som et ledd i regjeringens fokusering på radikale muslimer, i et forsøk på å eliminere potensielle terror anslag.

Rudd skapte også sinne blant enkelte australske muslimer på onsdag, da han sa at han ga sin fulle oppslutning til spionbyråer som overvåker nasjonens moskeer. Han sier blant annet, -”Immigranter, ikke australiere, må løre å tilpasse seg. Slik er det og slik må det være. Jeg er trøtt av at denne nasjonen bekymrer seg om hvorvidt vi fornærmer enkelte individer eller deres kultur.
Etter terrorist angrepet på Bali, har vi observert en bølge av patriotisme blant det store flertall av den australske befolkning.
-“Den australske kultur har utviklet seg over to hundre år med kamp, forsøk og seier av millioner av kvinner og menn i en søken etter frihet.
-”Vi taler hovedsaklig engelsk i Australia, ikke spansk, libanesisk, arabisk, kinesisk, japansk, russisk, eller noe annet språk. Derfor, vil du bli en del av vårt samfunn… lær deg vårt språk... lær deg engelsk!
-“De fleste australiere tror på Gud. Dette er intet kristent, høyre orientert, politisk kampanje eller bevegelse, men et faktum. Kristne kvinner og menn, på kristent grunnlag, bygget opp denne nasjonen, noe som er vel dokumentert. Det er således høvelig å kjennetegne dette faktum (korset) på vegger i våre skoler. Dersom vår Gud anstøter deg, så foreslår jeg at du finner deg et annet sted i verden som ditt nye hjem, for Gud er en del av vår kultur.”
-”Vi vil akseptere din tro, og vil ikke stille spørsmål i den forbindelse. Alt vi ber om er at du aksepterer vår tro, og lever i harmoni og fred med oss.”
-”Dette er vår nasjon, vårt land og vårt levesett, og vi vil tillate dere enhver mulighet til å nyte godt av alt dette. Men når du er ferdig med all syting og klaging, angrep på vårt flagg og formelle løfter, vår kristne tro, vår egenart og livsform, da vil jeg på det sterkeste anbefale at dere tar fordel av en anne storartet australsk frihet... retten til å forsvinne herfra.”
-”Dersom dere ikke er fornøyd her, så forsvinn! Vi har aldri bedt om at dere skal komme hit. Det var dere som ba om å få komme hit. Derfor... aksepter det landet som dere selv har akseptert (å komme til).”

onsdag 3. juni 2009

Den Økonomiske Slakteren

Det er svært få mennesker som vet noe om hva som foregår bak lukkede dører i forbindelse med amerikansk utenriks politikk, og forbindelsen til de store amerikanske multinasjonale firmaer som faktisk er selve pådriverne innen amerikansk utenriks politikk.

Den amerikanske regjering er i realiteten tilnærmet helt og holdent kontrollert av en rekke mektige amerikanske firmaer og deres økonomiske interesser. Disse firmaene (oljeselskaper, gruveselskaper, ingeniørfirmaer etc.) er det som i realiteten styrer og kontrollerer det amerikanske politiske maktapparat og selvsagt da også det meste av alle amerikanske militære bevegelser rundt omkring i verden

John Perkins heter en av mennene som arbeidet i bakgrunnen som økonomisk "torpedo", med oppgaven med å legge alt til rette for å skaffe firmaer som Dick Chaney's Halley Burton, The Carlyle Group etc, enorme kontrakter, og dermed gjøre land til absolutte gjeldsslaver til internasjonale banker. Dette ble (blir!) oppnådd ved hjelp av bestikkelser og direkte utpressing av et lands ledelse, og få et lands ledelse til å innvestere enorme beløp i forskjellige typer infrastruktur, konsesjoner etc, med enorme lån fra til eksempel Verdensbanken.

Klarer ikke en person som Perkins oppgaven med økonomiske midler, vil profesjonelle drapsmenn bli satt på jobben, og dersom heller ikke drap fører fram, vil militære krefter bli satt på oppgaven. Iraq er her et eksempel på hvor det hele ender opp med en militær operasjon. En moderne form for kolonialisering av et land, og målet er det samme som det var i historisk koloni tid; overta tappe landet for natur resurser.

I videoen som du finner HER, er et intervju med John Perkins, og jeg er overbevist om at du får "bakoversveis" av hva du blir fortalt av Perkins fra hans liv. Du finner forøvrig flere vidoer med/om Perkins på siden du logger inn på. Skremmende saker!

torsdag 28. mai 2009

Hvem er det egntlig som styrer USA?

- Personen på bildet til venstre er mannen som ble valgt til stabsjef i Obamas nye regjering heter, Rahm Emanuel. Han var også rådgiver i president Clintons regjeringer. Han er amerikaner, men også israeler. Han bærer faktisk to nasjonaliteter.- Rahm Emanuel - er en sionistisk israelsk statsborger, og sønn av et medlem av den beryktede sionistiske terror gruppen "Irgun Zvai Leumi" (The Stern Gang), som i sin tid sto bak en rekke mord på palestinere og engelske soldater.

- Det mest velkjente offer for denne israelske terror gruppen er vel, Folke Bernadotte, som ble myrdet(17 September 1948) av den enkle grunn at han støttet palestinernes selvsagte rettigheter.

- Er det ikke på tide å spørre seg selv om hvordan det er mulig for Israel, fortsatt å bedrive en "etnisk utrensking" av palestinere... hele seksti år etter at de myrdet Grev Bernadotte? Er det ikke på tide å spørre seg selv om hvorfor terrorist banden, Israel, utøver en tilnærmet absolutt kontroll over vestens politikere? Utrolig!

- USAs nye president, Obama H. Barack, gikk til valg med et løfte om at han ikke ville akseptere noen spesielle interesser i Det Hvite Hus; hvorfor kompromitterer han så nasjonens sikkerhet og selvstendighet ved å plassere en israelsk Mossad kontakt i en posisjon hvor han har tilgang til enhver nasjonal "hemmelighet", og i betydelig grad er i stand til å påvirke presidenten i hans arbeid? Ingen spesielle interesser i det Hvite Hus?

- Hmmm?... tja... så er det vel etter det avsnittet, kanskje for enkelte, nærliggende å si, tro eller mene, at Brandulph er en anti-semitt som ser det som sin oppgave å slenge dritt på jøder, sionister og Israel, men det er på intet sett tilfelle. Jeg hater overhode ingen.

- Men staten Israel gjør imidlertid klart og tydelig det. For, all den tid de aller fleste palestiner er semitter, så er det i alle fall udiskutabelt, at alle i ledelsen av staten Israel er fanatiske anti-semitter.

- Hva jeg imidlertid finner grotesk, og hva som får meg til å nære noe som heller mot hat, er den horrible etniske forfølgelse og utrenskning som staten Israel har bedrevet siden den sionistiske bevegelse satt sin fot i Palestina for over hundre år siden. Og... det faktum at verden tillater de groteske overgrepene mot Palestinas befolkning å fortsette. Ufattelig.

- Forøvrig er det her viktig å merke seg, at Israel ikke primært er en jødisk stat, men en sionistisk stat. Men uansett, siden staten Israel "lener" seg til den jødiske "Talmud", så er den per se en ultra rasistisk stat. Samtidig er det også viktig å merke seg, at ledelsen av staten Israel ikke er, og ei heller har vært, semitter. Derimot har ledende personer i staten Israel, opp gjennom tiden, alle vært av khazars opprinnelse! Hmmm... og jeg stiller meg stadig spørsmålet om hvordan de kan holde slik makt over USA og verden forøvrig? For meg synes det helt klart at Israel faktisk har en absolutt kontroll over USA! Lock stock and barrel!

- Vel, det eneste svar jeg har vært istand til å "hoste opp" er, Rothschild... familien som besitter retten til å produsere det meste av verdens penger... ut av intet. Familien som etter Napoleons fall i prinsippet har regjert England. Senere også USA og resten av den vestlige verden. For som det heter; penger regjerer verden.

- Rahm Emanuel, er imidlertid ikke den eneste i Obamas regjering som er i besittelse av et israelsk pass. Det er et utrolig antall av slike personer i USA, og spørsmålet som reiser seg i forbindelse med slike dobbel nasjonaliteter e; hvor ligger loyaliteten? Hvilken regjering jobber de for?

- En kilde som gir en interessant oversikt over alle disse dobbelt-pass personene, mange også i Obamas regjering, finner du HER
.

mandag 11. mai 2009

Svine-influensa-hysteri

- Tja… :-)... en eller annen må jo få skylden, og denne gangen er det nok en gang grisen det går utover. Og, i dette ligger årsaken til at jeg har forsøkt å riste av meg navnet mine foreldre ga meg, Svein, og forsøker å skjule meg bak pseudonymet, Brandulph. :-)
- Det interessante med influensa viruset som dukket opp i Mexico, er imidlertid det, at viruset (”A/H1N1”) som hysteriet denne gang dreier seg om, ikke er påvist i gris! I alle fall er det i skrivende stund kun funnet i mennesker! Ei heller er det påvist at viruset er mer dødlig enn influensa viruser som treffer mennesket hvert eneste år i den kalde årstiden.
- Faktum er, at millioner av mennesker blir smittet av et eller annet influensa virus hvert eneste år, og i de nordiske land dør noe rundt 3000 mennesker av komplikasjoner som oppstår fra influensa hver vinter. (I USA ligger tallet på ca. 36.000 døde hvert år, og en storstilet vaksinasjon mot et influensavirus på syttitallet, resulterte i at flere hundre døde av vaksinen mot viruset som kun krevde et tjuetalls offre. :-))
- Men, hysteriet er selvsagt svær butikk for den del av pharma-industrien som produserer ”beskyttende” vaksiner. (En vaksine mot det spesifike virus som denne gang har dukket opp, vil det fortsatt ta noen uker å produsere.)
- Likeledes er slikt hysteri og skremsel, en god butikk for massemedia, samt at det er ”manna” for politikere og kriminelle banker, for å bortlede folks oppmerksomhet fra utdeling av folkets milliarder, til nettopp!... alle kriminelle banker.
- Men som sagt, noen må ha skyld for "opphavet" til hysteriet, og grisen er grei å ty til. Derfor er det da også fremmet krav om at svineoppdrettere i Egypt (de finnes faktisk!) avliver alle sine svin. Hmmm?... langt mer rettferdig og virksomt ville det imidlertid være å avlive alle mennesker som kan påvises å være bærere av viruset. Nøff-nøff!
- Et positivt element i hysteriet er imidlertid observert her i Spania! Prisen på svinekjøtt har gått ytterlig ned! (Lidl tilbyr saftige nakkekotletter til 24,- kroner/kilo, og holder WHO og pharma-industrien hysteriet ved like, så kan vi muligens oppleve å få årets jule-ribbe kastet etter oss... helt gratis!

En meget omfattende artikken om vaksiner og sykdommer relatert til vaksiner finner du HER Må leses!.

fredag 17. april 2009

9/11 .... Demolisert med Nano-Thermite

Anyone who has seen a demo controlled stabilization of a high building, will automatically say to themselves, that the World Trade Center towers were brought down with the help of such a professional blasting.
What this means is, however, that the Bush government must have had knowledge of explosives ingested, though not directly have been behind the operation. However, it is by no means inconceivable that the government, carried out the Bush "terrorist act" as such "false flag" operations have been staged on several occasions in American history. Examples include the Vietnam War with Tonking Gulf and the 2nd World War with Pearl Harbour, etc.

Well, there is now an indisputable fact that highly explosive substance "thermite" has been used as explosives in all three buildings, and the video, found further down in this post, telling about this. What a controlled demo stabilization of the World Trade Center does, however, is that the 911 was a "false flag" operation! An operation orchestrated by the U.S. government or forces within it.

The question that then automatically arises is why such a "terrorist act" is set in the scene. A "fictitious" terrorist act, where Muslims are designated perpetrators and the answer is obviously to find in the American invasion and occupation of Iraq (and Afghanistan.

Warfare and occupation of Iraq involves a lot of money and of course thereof enormous profits for the suppliers of goods and services in the war. Iraq war / occupation has as of today, costing U.S. taxpayers more than what the Vietnam war cost and the cost will certainly come to surpass even the last war.

The whole thing is out of the war, for control of enormous value in the form of oil, and thus power. Power over other energy-hungry nations. Global power. It is further to create a national and global fear of Islamic terrorism, to facilitate the introduction of "Orwell's world" ... introduction of a totalitarian political system ... a system that is actually becoming a reality in the United States.

Invasion of Iraq that had long been planned before 911, had obviously not been possible without the "fictitious" terrorist act, but with 911 government actually achieved an almost absolute support in both the Democratic and Republican political wing, as well as in the U.S. population.

Without the 911 and the lie about the Muslim terrorist attacks, would not it be possible still to drive the U.S. terrorist operations in Iraq and Afghanistan ... with assistance including from the European Union. (President Obama who promised withdrawal of troops, send the rest now 21,000 new troops to Afghanistan, in addition to the approx. 50,000 already stationed there ... and all will be.)

Here is a imtervju with scientist Niels Harrit explaining crime:


There should not be any doubt anymore that the demo license ring was an "inside job"!

So all that remains of course to see whether the ex President Bush and his then government will be drawn to the responsibility for the grotesque crime that they MUST have had knowledge of, or even executed. However, the hope that it will happen is probably close to zero, I believe.

A page with lots of information around 911 are first and foremost HERE at "spooked" and HERE

fredag 20. mars 2009

Pengemaskinene "ECB" og "the FED"

For noen år tilbake begynte jeg å lese litt om den amerikanske Federal Reserve Bank, "the FED", som har hatt retten til å produsere den amerikanske dollar siden 1913. En organisasjon som overhode ikke er føderal på noe sett, slik navnet antyder, men derimot en "gutte-klubben-grei" bestående av private bankfolk som i realiteten opererer et privat pengetrykkeri "ute i garasjen". En slu bande med bankfolk som, tett opp under Jul i 1913, oppnådde retten til å omvandler hvitt papir til US dollar, uten noen form for kontroll eller innsyn fra senat eller kongress. De har nå i nesten hundre år, produsert dollar ut av intet... så og si "ut av løse lufta", og hvor mye de trykker opp, eller til hvem, er det kun de selv som vet.

Den nyopprettede Europeiske Centralbank, tenkte jeg den gang, er muligens presis den samme utrolige "pengeprodusent" som den private seddelpressa i USA, og den 10. november, 2003, logget jeg inn http://europa.eu.int/institutions/ecb/index en.htm, som ga informasjonen i bildet ovenfor.

Jeg logget i dag inn samme nett adressen, men fikk da kun opp følgende beskjed: Proxy denies fulfilling the request The proxy's access control configuration denies access to the requested object through this proxy.

Imidlertid, etter litt graving i mitt papir arkiv fant jeg en utskrift som jeg gjorde av siden den gang; den som du finner ovenfor. (Jeg har et bestemt intrykk av at ECB idag forsøker å gjøre det vanskelig å finne den samme informasjon som lå på en side den gang.)

Klikk på bildet for å få fram en lesbar utgave, og jeg vil anta at du, som jeg den gang, vil si "HOLY SHIT!", etter å ha lest hvilken makt €-landene har tildelt den europeiske "banden med seddelpresse i garagen". Hallo!

For meg ble det klart den gang, at ECB var dannet på samme lest som "the FED", uten noen kontroll eller innsyn, og siden internasjonale banker er internasjonale banker, finner du selvsagt den samme "banden" bak begge pengeprodusentene, dersom du begynne å grave litt i temaet. Helt utrolig.

I USA har det opp gjennom årene vært flere forsøk på å frata bank-banden den seddelpressa de har hatt tillatelse til å operere siden 1913, men uten hell. President J.F.Kennedy t.eks. gjorde sitt forsøk, og... hmmm?... muligens var det et rent tilfelle, men fem måneder etter at han introduserte sin "executive orderer 11110", ble han som vi alle vet, skutt og drept under et besøk i Texas.

Kongressmannen Dr. Ron Paul er i dag aktiv med et forsøk på å nedlegge den amerikanske private sentralbanken, og hans "H.R. 1207" som ble lagt fram for senatet, 26. february, 2009, får stadig større oppslutning, og er i skrivende stund støttet med 33. senatorer. Dr.Paul er en mann med utrolig mot, og vi får håpe at han overlever å sette seg opp mot selve makten i USA.

Hva det hele dreier seg om, er hva Amschel Mayer Rothschild uttalte i 1838: “Tillat meg å utstede og kontrollere en nasjons penger, og jeg bryr meg ikke om hvem som lager dens lover”. The FED og ECB innehar begge slik rettighet, og dermed i realitet en absolutt kontroll over oss og vår verden. Et lands politiske ledelse er kun statister og nikkedukker i maktapparetet.

For enhver som finner interesse i dette tema, vil jeg anbefale en titt på DENNE siden, eller å gjøre et Googel søk med til eksempel "rothschild+penger+kontroll" ... og, tumler du med spørsmålet, "Hvem er arkitektene av økonomisk kollaps?", vil jeg anbefale DENNE siden.

torsdag 12. mars 2009

Ord for dagen...

-”I dag ville det amerikanske folk bli opprørt dersom FN styrker masjerte inn i Los Angeles for å gjenopprette ro og orden, men i morgen vil de være takknemlige. Denne påstanden vil være særs korrekt dersom befolkningen er blitt fortalt at det foreligger en alvorlig trussel utenfra, enten reell eller kunngjort, som vil kunne true amerikas eksistens. Det er under slike omstendigheter at hele verdens befolkning vil trygle verdens ledere om å fri dem fra slik trussel og ondskap. Den ene ting som ethvert menneske frykter er nemlig det ukjente. Når mennesker blir forelagt et slikt scenario, vil de være villige til å offre sine indviduelle rettigheter, mot et løfte fra verdens regjeringen, om trygghet og velvære. --- Hentet fra Henry Kissingers tale under en Bilderberger konferanse, 21. Mai, 1992, i Evian, Frankriket.

Filosofen Thomas Pogge ved Yale University kom med med sine tanker om en verdens regjering forleden, og hans visjon finner du HER Øvrige net sider som bør besøkes i forbindelse med hva massemorderen Kissinger uttaler i 1992 er blant en mengde kilder på nettet , PNAC og The Brotherhood, Imidlertid, det er de som innehar retten til å trykke/produsere penger ut av intet, som sitter med den reelle makt i vår verden. Hmmm... og når vi er inne på temaet ”verdens hersker”, bør man i bakhodet alltid ha Rothschilds berømte ord, -”Gi meg retten til å utstede og kontrollere et lands penger, og det er meg likegyldig hvem som skriver lovene.”

Det er ”penger” som regjerer verden, ikke politikere... og dette er et faktum som er ettertrykkelig demonstrert med dagens finans/bank krise.

Bolivien og deres Erythroxylon coca

”Dersom coca blader var et vanedannende narkotikum, som fører til forsømmelser, hadde jeg aldri blitt valgt til president .” tordnet den peruvianske president, Evo Morales, under sitt besøk til FNs 52de Narkotika-Kommisjon møte i Wien nylig, hvor han la til, -„Vi bolivianere har tygget coca blader gjennom minst 5000 år... og så besluttet dere i 1961 at vi skulle slutte å benytte denne helseplanten innen 25 år!”

Ja, den peruvianske urbefokning i Andes regionen, har faktisk tygget Erythroxylon Coca i uminnelig tid, og det er faktisk allment kjent og akseptert idag, at coca-blader er en alternative medisin med god virkning innen en rekke områder. Nevnte medisinske områder hvor coca blader har vist seg å ha klar positiv virkning er; diabetes, høyt blodtrykk, fordøyelses problemer, depresjon, sjøsyke, samt også i forbindelse med vektreduksjon.

Tja... da er det vel intet annet å vente fra våre politikere og alt som er av helsemyndigheter innen den den industraliserte verden, enn at de forlanger full stopp av boliviansk odling av coca planter. Påtrykket fra en mektig pharma industri er selvsagt enorm. Pilletrilling for behandling av diabetes og forhøyet blodtrykk etc, vil de selvsagt beholde for seg selv. Det er ”big business” det her er tale om å beskytte.

Det er tale om en multi-milliard-dollar omsetning av piller hvert år bare for blodtrykk senkende remedier alen. Bare i Tyskland, har omsetningen av ”blodtrykk medikamenter” en verdi i nærheten av 80 millioner Euro per dag ! Globalt omsettes det diabetes medikamenter til en verdi av noe rundt 25.000.000.000,- Euro per år! 25 milliarder!
Og hva så markedet for "slankepille" og "peppiller" utgjør må fanden vite, men det er selvsagt også enormt.

Uansett... bare tanken på noe blader som muligens fjerner eller reduserer fedmeproblemet i store deler av befolkningen, må definitivt fortone seg som et veritabelt horror scenario for Pharma Industrien. For, uten en overvektig befolkning, forsvinner jo selve grunnlaget for "alders diabetes" og høyt blodtrykk.

Hmmm... tja...ikke rart at det oppstår hysteriske konferanser i forbindelse med den blotte tanken om at bolivianere entrer et slikt marked med sine naturlige coca blader. til en en pris av et par € per kilo... nok til å behandle både diabetes og blodtrykket for en overvektig tysker i flere måneder. Ja, kanskje til og med slanke ned isterklumpen til opprinnelig viril vekt!

-"Coca blader er intet vanedannende narkotikum!" hevdet Sr. Morales til FN forsamlingen i Wien, og forlangte derfor at boliviens helsebringende blader ble strøket av FNs narkotikum liste. Hmmm?... tja, hvorfor ikke? Kanskje har han aldeles rett? For... han ser jo absolutt ut til å være ved sine fulle fem. Eller?

Og, en annen side av saken er; med vilken rett tukler FN med boliviansk kultur og tusenårig tradisjon? Er bolivianere helsemessig i dårligere forfatning enn europeere eller amerikanere? Er det kanskje på tide å forby å odle vindruer, som kan nyttes til produksjon av vin, som kan nyttes til produksjon av alkohol, som kan misbrukes?

Nei, det hele dreier seg om, i tillegg til pharma industriens mange groteske svindler, et gigantisk illegalt narkotika marked. Et illegal narkotika omsetning som har røtter tilbake til det engelske kongehus og smugling av opium til Kina på 1800-tallet. Et narkotika marked hvor et Google søk med til eksempel "Mena+Clinton+Bush+CIA", vil åpne døren til hva denne kriminelle virksomhet dreier seg om i dag. Dette er en gigantisk pengemaskin som hvite kaukasiere vil beholde helt for seg selv. (En parallell er, til en viss grad, "vinmonopolet" og hjemmebrenning i Norge opp gjennom tidene)

onsdag 11. mars 2009

Årsaken til finanskrisen anskuelig gjort.

Enhver som graver litt i den bank/finans krisen som verden har landet i, vil etter hvert innse, at det hele dreier seg om en situasjon som den amerikanske finansverden bevisst har styrt oss inn i. En glimrende illustrasjon av det hele finner du HER (Den er på engelsk, men selv med begrenset engelsk kunnskap, vil den være grei å følge.)

Selv har jeg ikke tapt penger direkte på det gigantiske "pyramidespill" som har ført til finans krisen, men jeg har flere venner som har tapt et vesentlig grunnlag for sin pensjons tilværelse, ved å innvestere i hva bankene solgte som "AAA" plasseringer. Helt for jævelig!

Imidlertid er det ingen tvil om, at hva Lehmann Bros. og andre finansinstitusjoner i sin tid satt i bevegelse, var og forblir en bevisst svindel. Likeledes bør det også være klart, at banker i Europa, som solgte papirer videre til private europeiske investorer, må ha vært klar over hvilken svindel de var med på.

"Visste ikke-trodde ikke-hadde ikke tid" argumenter fra mennesker som tjener millioner som finans eksperter, holder ikke som forsvar for de mange tragedier de har påført personer som i god tro plasserte sine oppsparte midler hos dem, i hva som ble solgt som absolutt sikker og "null risiko" investering.

Den gigantiske svindelen minner forøvrig på mange måter om unge, Georg, som flyttet til et lite bruk øverst i Gudbrandsdalen, hvor han ville søke tilbake til naturen og brødfø seg selv på aners vis, og selvsagt hadde han da behov for en hest.

På Samvirkelaget nede i bygda spurte han om noen visste om en hest til salgs, og ble anbefalt å besøke en bonde litt lenger nede i dalen. Georg trasket dit hen, og etter litt hestehandel med bonden ble de enige om en pris på 800,- kroner for øket, som Georg betalte kontant. Bonden lovet å bringe hesten opp til Georg dagen derpå.

Neste dag dukket bonden opp med det triste budskap, at øket hadde avgått med døden i løpet av natten.
-"Det var som fanden," sa Georg,"men intet å gjøre med. Gi meg bare pengene tilbake så er alt i orden."
-"Det går nok desverre itte," sa bonden,"for je havna i et pokerlag i går kvæll, og tapte alle penga."
-"Javel," sa Georg, "da bringer du meg den døde hesten."
-"Bringe det daue øke'?" spurte bonden."Ka i heiteste ska'ru med en dau hest?"
-"Den skal jeg lodde ut," svarte Georg, med et lurt smil.
-"Du kan itte lodde ut en dau hest gut!" sa bonden med litt forferdelse i stemmen.
-"Tja... vi får se." var Georgs korte svar til bonden.

Noen uker senere traff Georg og bonden hverandre nede på Samvirkelaget, og bonden spurte om hvordan det hadde gått med utlodding av den døde hesten.

-"Aldeles utmerket!" svarte Georg, "Jeg solgte hele 200 lodder à femti kroner stykke.
-"De' e de' jævligste je ha' hørt gut... døm må jo ha blitt fly forbanna når'em fant ut at hesten var dau?"
- "Nei,overhode ikke." svarte, Georg, med et stort smil, "Det var det bar han som vant hesten som fant ut det, og han fikk selvsagt igjen de femti kronene han hadde betalt for loddet sitt. Således, med fradrag av de 800,- som jeg betalte til deg, sitter jeg igjen med en grei fortjeneste på hele 9.150,- kroner.

Tja... det var Wall Street i et nøtteskall, og forøvrig... Georg ble senere en av de store meglere på Wall Street, og er forleden utebetalt nok en meget betydelig bonus for sin innsats der for Lehmann Brothers, før boblen sprakk.

onsdag 25. februar 2009

Hijab, serker, turban og keffiyeh...

Jeg var student i Glasgow for snart 50.år siden, og minnes oppstyret i forbindelse med at de mange sikher, som var ansatt i byens buss selskap, forlangte å anvende sin “patkas” (turban) i steden for selskapets tradisjonelle uniformerte hodeplagg. Selskapet sa blankt nei, men sjåfører og konduktører var i stort flertall indiske og pakistanske innvandrerer… som kollektivt gikk til streik i turbannets anledning. I løpet av en to-tre dager gikk sikhene og deres turban av med total seier.Allahu Akhbar!

Tja… og hvorfor trakk jeg så fram dette minnet? Jo, jeg festet meg ved følgende utsagn fra min helt, bloggeren “galfisk”, hvor han skriver: -“Det er ca 81 000 muslimer i Norge, av 4,8 millioner. Det er forsvinnende lite å bekymre seg for, og det skal strengt tatt ikke bekymre noen i det hele tatt at det finnes muslimer.”

Tja... hmmm... det er rimelig å anta at den muslimske del av befolkningen, som altså per idag utgjør ca. 81.000 individer, har en tilvekst rate på ca. 4%. Det tilsier at den muslimske del av befolkningen dobler seg med en syklus på 18 år, og at det om 70 år er ca. 1.6 millioner muslimer i Norge. Og… 36 år deretter har den muslimske befolkning kommet opp i 6,4 mill, og vil da utgjøre et flertall i den norske befolkning. Det er en utvikling som jeg anser å være helt realistisk, all den tid tilvekstraten i den "etnisk" norske befolkning er noe rundt 0,3-0,4 %

Altså… hijab meg her og hijab meg der… vinterbleke nordmenn bør bytte ut bunaden med hijab per omgående, slik at kommende generasjoner har en solid familie tradisjon å peke tilbake på, hva korrekt antrekk angår. Far stiller selvsagt med turban eller keffiyeh... innhyllet i et moteriktig laken, mumlende Allahu Akhbar! Hmmm.

Men, det hele er selvsagt intet å bekymre seg om. Det har min helt,“galfisk”, mest sannsynlig rett i, og jeg er enig med han i det. For, en uhemmet videre eksponential utvikling m.h.t befolkningstilvekst og forbruk av natur resurser, vil selvsagt ikke finne sted i det uendelige. Problemet er imidlertid, at nær sagt ingen innser problematikken med eksponential tilvekst og fordoblingstid.

Verdens befolkning teller i nuet ca. 6.800.000.000 individer, og om sytti år vil tallet være ca 15.000.000.000… dersom ikke nødvendige “ukristelige” tiltak settes i gang for stoppe tilvekst eksponesialen og å fjerne noen eksisterende milliarder… og slike tiltak vil selvsagt tvinge seg fram, dersom ikke viruser som "ebola" og "hiv" etc. griper inn og skaper tilstander som mennesket og annet organisk liv kan leve med. (Population Ecology)

FTP!

tirsdag 24. februar 2009

Boikott Israel

.... Hvem som befinner seg bak signature “Harald Fredriksen” vet jeg ikke, men personen er enten totalt historieløs, en rabiat sionist, eller begge deler.(Med mindre leserinnlegget ”Jakte jøder” ikke er en provokasjon rettet mot en aldrende ateist som meg) (Klikk bildet for lesbar størrelse)

Fredriksen blander sammen, bevisst eller ubevisst, de to begrepene ”Israel” og ”Jøde”. Israel er en sionistisk stat, som fra sin opprettelse alltid har vært og fortsatt er styrt/ledet av sionister. Det vil gå for langt å gå nærmere inn på temaet ”Israel-sionist-jøde” her, men for famlende personer som Fredriksen, kan jeg anbefale litt googling på temaet. Begynn gjerne med søk på terrorist bandene Irgun/Stern, drapet på Folke Bernadotte, og Jews against Zionism


I avsnitt 2. remjer Henriksen ut av seg ord, begrep og meninger som er tilnærmet helt uten sammenheng. Imidlertid, jeg leser at han finner det totalt uakseptabelt at Spaniaposten publiserer en anonse som ikke representerer hans forvirrede oppfatning av virkeligheten rundt Israel/Palestina tragedien. Avsnittet avslutter han så med en navlebeskuende holdning og demonstrasjon av egen totale mangel på objektivitet.

I avsnitt 3. trår herr Trangsyn Fredriksen til med nok et betenkelig bilde av seg selv, ved å antyde at alle som ikke deler hans indoktrinerte oppfatning av Israel/Palestina konflikten, er personer med; ”forvaklet politisk ståsted”!. I min barndoms hjemby, Drammen, ville her en spontan kommentar vært, - ”Der dreit’n pinadø på dråge’ igjen... treskallen!”

Om det fjerde avsnitt noteres at, i tillegg til å være en absolutt intolerant person, er fredriksen også en svært ubehersket person med klar tendens til utøvelse av vold. turister på Costa Blanca advares derfor om at de bør være på vakt overfor en person som kaster bunker med Spaniaposten i ”søpla”? Jeg ser det nemlig ikke for umulig at han også vil gå løs på fredsommelige pensjonister som sitter og nyter sin kaffe sammen med Spaniaposten, på en fortauskafè i vårsola.

I avsnitt 5. går så fyren ”helt av hektene” med nok en rabiat insinuasjon. Denne gangen med en antydning om at Spaniapostens redaksjon er gamle nazister og/eller neonazister. Du store all verden Fredriksen?!

Så til "rabiatens" to siste linjer. Der kommer det klart fram, at han aldri har sjekket innholdet av internett siden han viser til. Oppslutning rundt ”boikott israel” bevegelsen er faktisk økende ikke bare i Norge, men over hele den vestlige verden. En artikkel i Aftenposten kaster forøvrig litt lys over hva aksjonens formål er. (Siden egner seg ikke bare for fredriksen, men for enhver som ønsker å tilegne seg en viss orden rundt begrepene ”jøde”, ”sionisme”, ”israelsk politikk”, ”antisemittisme”, "jødehat" og ”Israel-kritikk”. )