onsdag 25. februar 2009

Hijab, serker, turban og keffiyeh...

Jeg var student i Glasgow for snart 50.år siden, og minnes oppstyret i forbindelse med at de mange sikher, som var ansatt i byens buss selskap, forlangte å anvende sin “patkas” (turban) i steden for selskapets tradisjonelle uniformerte hodeplagg. Selskapet sa blankt nei, men sjåfører og konduktører var i stort flertall indiske og pakistanske innvandrerer… som kollektivt gikk til streik i turbannets anledning. I løpet av en to-tre dager gikk sikhene og deres turban av med total seier.Allahu Akhbar!

Tja… og hvorfor trakk jeg så fram dette minnet? Jo, jeg festet meg ved følgende utsagn fra min helt, bloggeren “galfisk”, hvor han skriver: -“Det er ca 81 000 muslimer i Norge, av 4,8 millioner. Det er forsvinnende lite å bekymre seg for, og det skal strengt tatt ikke bekymre noen i det hele tatt at det finnes muslimer.”

Tja... hmmm... det er rimelig å anta at den muslimske del av befolkningen, som altså per idag utgjør ca. 81.000 individer, har en tilvekst rate på ca. 4%. Det tilsier at den muslimske del av befolkningen dobler seg med en syklus på 18 år, og at det om 70 år er ca. 1.6 millioner muslimer i Norge. Og… 36 år deretter har den muslimske befolkning kommet opp i 6,4 mill, og vil da utgjøre et flertall i den norske befolkning. Det er en utvikling som jeg anser å være helt realistisk, all den tid tilvekstraten i den "etnisk" norske befolkning er noe rundt 0,3-0,4 %

Altså… hijab meg her og hijab meg der… vinterbleke nordmenn bør bytte ut bunaden med hijab per omgående, slik at kommende generasjoner har en solid familie tradisjon å peke tilbake på, hva korrekt antrekk angår. Far stiller selvsagt med turban eller keffiyeh... innhyllet i et moteriktig laken, mumlende Allahu Akhbar! Hmmm.

Men, det hele er selvsagt intet å bekymre seg om. Det har min helt,“galfisk”, mest sannsynlig rett i, og jeg er enig med han i det. For, en uhemmet videre eksponential utvikling m.h.t befolkningstilvekst og forbruk av natur resurser, vil selvsagt ikke finne sted i det uendelige. Problemet er imidlertid, at nær sagt ingen innser problematikken med eksponential tilvekst og fordoblingstid.

Verdens befolkning teller i nuet ca. 6.800.000.000 individer, og om sytti år vil tallet være ca 15.000.000.000… dersom ikke nødvendige “ukristelige” tiltak settes i gang for stoppe tilvekst eksponesialen og å fjerne noen eksisterende milliarder… og slike tiltak vil selvsagt tvinge seg fram, dersom ikke viruser som "ebola" og "hiv" etc. griper inn og skaper tilstander som mennesket og annet organisk liv kan leve med. (Population Ecology)

FTP!

tirsdag 24. februar 2009

Boikott Israel

.... Hvem som befinner seg bak signature “Harald Fredriksen” vet jeg ikke, men personen er enten totalt historieløs, en rabiat sionist, eller begge deler.(Med mindre leserinnlegget ”Jakte jøder” ikke er en provokasjon rettet mot en aldrende ateist som meg) (Klikk bildet for lesbar størrelse)

Fredriksen blander sammen, bevisst eller ubevisst, de to begrepene ”Israel” og ”Jøde”. Israel er en sionistisk stat, som fra sin opprettelse alltid har vært og fortsatt er styrt/ledet av sionister. Det vil gå for langt å gå nærmere inn på temaet ”Israel-sionist-jøde” her, men for famlende personer som Fredriksen, kan jeg anbefale litt googling på temaet. Begynn gjerne med søk på terrorist bandene Irgun/Stern, drapet på Folke Bernadotte, og Jews against Zionism


I avsnitt 2. remjer Henriksen ut av seg ord, begrep og meninger som er tilnærmet helt uten sammenheng. Imidlertid, jeg leser at han finner det totalt uakseptabelt at Spaniaposten publiserer en anonse som ikke representerer hans forvirrede oppfatning av virkeligheten rundt Israel/Palestina tragedien. Avsnittet avslutter han så med en navlebeskuende holdning og demonstrasjon av egen totale mangel på objektivitet.

I avsnitt 3. trår herr Trangsyn Fredriksen til med nok et betenkelig bilde av seg selv, ved å antyde at alle som ikke deler hans indoktrinerte oppfatning av Israel/Palestina konflikten, er personer med; ”forvaklet politisk ståsted”!. I min barndoms hjemby, Drammen, ville her en spontan kommentar vært, - ”Der dreit’n pinadø på dråge’ igjen... treskallen!”

Om det fjerde avsnitt noteres at, i tillegg til å være en absolutt intolerant person, er fredriksen også en svært ubehersket person med klar tendens til utøvelse av vold. turister på Costa Blanca advares derfor om at de bør være på vakt overfor en person som kaster bunker med Spaniaposten i ”søpla”? Jeg ser det nemlig ikke for umulig at han også vil gå løs på fredsommelige pensjonister som sitter og nyter sin kaffe sammen med Spaniaposten, på en fortauskafè i vårsola.

I avsnitt 5. går så fyren ”helt av hektene” med nok en rabiat insinuasjon. Denne gangen med en antydning om at Spaniapostens redaksjon er gamle nazister og/eller neonazister. Du store all verden Fredriksen?!

Så til "rabiatens" to siste linjer. Der kommer det klart fram, at han aldri har sjekket innholdet av internett siden han viser til. Oppslutning rundt ”boikott israel” bevegelsen er faktisk økende ikke bare i Norge, men over hele den vestlige verden. En artikkel i Aftenposten kaster forøvrig litt lys over hva aksjonens formål er. (Siden egner seg ikke bare for fredriksen, men for enhver som ønsker å tilegne seg en viss orden rundt begrepene ”jøde”, ”sionisme”, ”israelsk politikk”, ”antisemittisme”, "jødehat" og ”Israel-kritikk”. )