mandag 30. november 2009

Verdens Befolkning skal reduseres til 550 millioner


6,800,218,336

6,800,218,336 er verdens estimerte totale befolkning den 29. Nov. 2009. Nesten syv milliarder! Et tall som er nærmest umulig å forholde seg til. Derimot bør tall for økningen av verdens befolkning per tidsenhet gi et bilde av hva verden står overfor når du sammenligner tilveksten med Norges befolkning, som i år 2009 er anslått til ca.4,850,000 individer, hvorav ca. 90 % er etniske nordmenn. Her følger tall for estimert antall fødte, døde og netto tilvekst for 2009

Antall fødte per år : 134.434.533 --- per måned: 11.202.878 --- per dag: 368.314 --- per time:15.346
Antall døde per år : 56.622.740 --- per måned: 4.718.562 --- per dag: 155.131 --- per time: 6.464
Befolknings økning: 77.811.793 --- per måned: 6.484.316 --- per dag: 213.183 --- per time: 8.883

Verdens befolkning øker med en "norsk befolkning" omtrent hver tredje uke!


En netto tilvekst på seks og en halv million nye verdensborgere hver eneste måned... året rundt!... eller rundt regnet 16 ganger Norges befolkning hver eneste år! Hva er så hysteriet i massemedias daglige meldinger om ulykker som har krevet noen få menneskeliv, sett i relasjon til de tall som her ligger for dagen?

Selvsagt er det tragisk for familie og venner når en eller flere personer omkommer i en bilulykke, eller en naturkatastrofe, men er det ikke heller meningsløst at slike ulykker får den spalteplass de får? Hva ligger bak medias evige krise maksimering med dødsfall og ulykker på et eller annen fjernt sted i verden? I det store og hele er da nyhetsmeldinger om 10-12 drepte i hver utgave en ren banalitet sett i relasjon til en netto tilvekst på nesten 9.000 individer i timen?

Selv ikke tsunami katastrofen i desember 2004, som krevde noe rundt 170.000 menneskeliv klarte å skape en eneste dag med null befolknings tilvekst. Selv på krisedøgnet 26. desember 2004 øket verdens befolkning med over 40.000 mennesker. (Sett ut fra gjennomsnitt tallene som foreligger.)

Er det ikke heller en vesentlig større ulykke for oss alle at verdens befolkning øker med den takt den gjør? Hva med rollen som de tre store monoteistiske religioner spiller i det problemet som Al Gore hevder at mennesket har skapt? Jeg er overbevist om at han er av de største sjarlatanerverden har opplevet, men dersom det er snev av fakta i det han hevder, burde han omgående ha reist til Rom for å gi Joseph Ratzinger noen kraftige tupp i ræva!

Ja, selv om der skulle finnes fnugg av realitet bak Ted Turners /IPCC oppfinnelsen om avlatsbrev for CO2 utslipp, blir ikke selv det en meningsløs operasjon sett i relasjon til verdens befolknings økning? (Jeg trekker fram CO2-avlaten også av den grunn at Ted Turner er en av de megarike personer som går inn for en reduksjon av verdens befolkning med 90 til 95%.)

For meg minner forøvrig CO2 svindelen mye om oljekrisen på syttitallet som oppfordret folk til å redusere inne temperaturen fra 20 til 18 grader... redusere oljeforbruket med 10%... oljen tar slutt innen ti år med mindre vi reduserer forbruket, ble vi fortalt. -"Javel," svarte jeg, "da har vi to alternativer for hånden; enten fryse ræva av oss i 11 år eller leve som nå i 10."

Hmmm... og hva med hysteriet rundt grise-influensaen? (Et bedritent navn valgt med omhu til markedsføring av hysteriet.) Etter hva jeg har kunnet bringe på det rene, så forårsaker en eller anne influensa virus at inntil 1.500 mennesker med svekket imunsystem dør i Norge hvert år. (Korriger meg dersom jeg er feil informert.) På verdens basis ligger tallet på noe mellom 250 .000 og 500.000 døde per år. Netto befolkningstilvekst i verden er på over 200.000 individer per dag!

Ja!... før jeg glemmer det. Donald Rumsfeld (tidligere forsvarssjef i Bush regjeringen) har i mange år vært sterkt knyttet til pharma industrien som produserer vaksinen som folk lar sprøyte inn i seg, og den samme Rumsfeld er en av de som kjemper for å redusere verdens befolkning til noe rundt 500.000.000. Fra 90 til 95% må bort heter det.

Nei... selv om jeg statistisk har svært få år igjen av mitt liv... eller kanskje nettopp derfor... tar ikke jeg sjansen på å bli sprøytet inn med en "Dr.Mengele cocktail", produsert av firmaer som har nær kontakt med en rabiat eugenikker.

Og helt til slutt; hva gavner innvandring til Norge fra krigsherjede og/eller "fattige" land , set fra et globalt synspunkt og i relasjon til verdens økende befolkning? Er innvandringen kun en form for politisk avlat, eller er den del av en konspirasjon som har til formål å bryte ned nasjonen Norge?... styrt av krefter utenfor Norge?... men utført av en norsk hjernevasket femtekolonne?

Og så, til slutt, et "talende" intervju med "philantropen" Ted Turner.. "too many people are using too much stuff" :-):Personlig er jeg av den oppfatning at en drastisk desimenring av verdens befolkning vil bli gjennomført ved omfattende vaksine program, samt tilsetting av egnede kjemikalier i matvarer.... og  selvsagt med  hjelp av genmanipulerte matvarer.  En omfattende artikkel om vaksinering finner du HER

torsdag 26. november 2009

Premierminister Kevin Rudd om invandrere i Australia

Den australske premier minister, Kevin Rudd, er en mann som snakker ”rett fra leveren”, og la forleden i en tale nylig, sitt syn på innvandring til Australia og innvandrere i Australia. Et syn han deler med flertallet av den australske befolkning... og som burde være en tankevekker for nettopp Norge?

I korte trekk sier han, -”Dersom du velger å flytte til et annet land og bli en del av landet... velkommen. Men, dersom dere ønsker å endre noe i det nye landet dere ønsker å bo i... farvel.

Det er modig av en mann i en slik posisjon å tale åpent ut og la verden høre slik oppriktig mening. Negative reaksjoner fra verden forøvrig kan være betydlige, men han har vist mot og ærlighet med å tale åpent ut om sin og Australias majoritets holdning og mening.

Premierminister Kevin Rudd, som forøvrig også er leder av det australske arbeiderparti, sier følgende:

Muslimer som ønsker å leve under Islamsk Sharia lov, ble sist onsdag bedt om å forlate Australia, som et ledd i regjeringens fokusering på radikale muslimer, i et forsøk på å eliminere potensielle terror anslag.

Rudd skapte også sinne blant enkelte australske muslimer på onsdag, da han sa at han ga sin fulle oppslutning til spionbyråer som overvåker nasjonens moskeer. Han sier blant annet, -”Immigranter, ikke australiere, må løre å tilpasse seg. Slik er det og slik må det være. Jeg er trøtt av at denne nasjonen bekymrer seg om hvorvidt vi fornærmer enkelte individer eller deres kultur.
Etter terrorist angrepet på Bali, har vi observert en bølge av patriotisme blant det store flertall av den australske befolkning.
-“Den australske kultur har utviklet seg over to hundre år med kamp, forsøk og seier av millioner av kvinner og menn i en søken etter frihet.
-”Vi taler hovedsaklig engelsk i Australia, ikke spansk, libanesisk, arabisk, kinesisk, japansk, russisk, eller noe annet språk. Derfor, vil du bli en del av vårt samfunn… lær deg vårt språk... lær deg engelsk!
-“De fleste australiere tror på Gud. Dette er intet kristent, høyre orientert, politisk kampanje eller bevegelse, men et faktum. Kristne kvinner og menn, på kristent grunnlag, bygget opp denne nasjonen, noe som er vel dokumentert. Det er således høvelig å kjennetegne dette faktum (korset) på vegger i våre skoler. Dersom vår Gud anstøter deg, så foreslår jeg at du finner deg et annet sted i verden som ditt nye hjem, for Gud er en del av vår kultur.”
-”Vi vil akseptere din tro, og vil ikke stille spørsmål i den forbindelse. Alt vi ber om er at du aksepterer vår tro, og lever i harmoni og fred med oss.”
-”Dette er vår nasjon, vårt land og vårt levesett, og vi vil tillate dere enhver mulighet til å nyte godt av alt dette. Men når du er ferdig med all syting og klaging, angrep på vårt flagg og formelle løfter, vår kristne tro, vår egenart og livsform, da vil jeg på det sterkeste anbefale at dere tar fordel av en anne storartet australsk frihet... retten til å forsvinne herfra.”
-”Dersom dere ikke er fornøyd her, så forsvinn! Vi har aldri bedt om at dere skal komme hit. Det var dere som ba om å få komme hit. Derfor... aksepter det landet som dere selv har akseptert (å komme til).”