fredag 11. desember 2009

En ikke helt nobel Nobel pris vinner

Da USAs president, Obama Barack, drev sin valg kampanje i 2007, sa han ved flere anledninger, -”Dersom våre tropper ikke er hjemme innen jeg blir president, så vil det være det første jeg sørger for, jeg vil bringe denne krigen til en slutt, jeg lover dere det... og det (løftet) kan dere ta til banken!” http://www.youtube.com/watch?v=4LsSppYxSHk&feature=player_embedded

Som alle vet i dag, var hans løfte kun tomme ord. Troppene i Iraq og Afghanistan er ikke bragt hjem. Derimot er kontingenten i Iraq øket, også med BlackWater leiesoldater. Samtidig meddelte president Obama den 2. Des.09, at han hadde besluttet å sende ytterligere 30.000 soldater til Aghanistan. –”Jeg gjør dette av den grunn, at det (Afghanistan) er av vital nasjonal interesse for USA.” sier han i forbindelse med eskaleringen, og legger til at han forventer at USAs alierte også sender ytterligere tropper.

Innvasjon og okkupering av av Iraq og Afghanistan dreier seg om olje, og nikkedukken Obama kan selvsagt ikke endre hva nikkedukken Bush fikk ordre om å starte. Forøvrig er krig en gigantisk konsument av alle former for varer og tjenester... ikke minst finansiering. Profitten som terroristene Rothschild & Co. håver inn fra deres ”krig mot terror” er således enorm... slik som den har vært fra alle kriger de har startet og finansiert.

Torsdag 11.desember ble president Obama tildelt Nobels Fredspris i Oslo av Nobel komiteens formann Thorbjørn Jagland, som dermed må karakteriseres som enda mindre nobel enn mottakeren av prisen. Jagland og hans komite har tildelt Nobels fredspris til en person som over hode ikke har gjort noe som oppfyller Alfred Nobels testamente.

I sitt testamente skrev Alfred Nobel, at fredsprisen at skal gis til den: "som har verkat mest eller bäst för folkens förbrödrande och afskaffande eller minskning af stående arméer samt bildande och spridande af fredskongresser".

Da Thorbjørn Jagland fortalte verden at Obama Barack var valgt som mottaker av årets fredspris manglet det ikke på kritikk. -"Den amerikanske presidenten har da hittil ikke gjort noe som oppfyller Nobels kriterier." ble det sagt fra mange hold.

-”Nei, men jo!”, protesterte Jagland, ”Obama har gjenoprettet diplomatisk kontakt med Iran!”... Hmmm?... USA sine sanksjoner mot Iran har pågått i snart 30 år, og Hillary Clinton advarte senest sist April om nye "lammende sanksjoner" dersom Tehran fortsatte sitt påståtte atom våpen program. (I forbindelse med innvasjonen av Iraq var det som vi husker løgnen og påstanden om svære lager av masseutryddelses våpen som lå til grunn for den pågående voldtekten av folk og land.)

-”Enn videre,” sier Jagland, ”Obama har tatt fatt i problematikken i Midtøsten!”... Hmmm?... Tja, han har trappet opp i Iraq og sender 30.000 soldater mer til Afghanistan, trapper opp i Pakistan, og lar den Israelske terrorieseringen av Palestinerne fortsette slik vi har opplevet det i over seksti år. Retorikken som "talerøret" Obama anvender i forbindelse med Iraq og Afghanistan er forøvrig identisk med hva USA anvendte under sine groteske overgrep i Vietnam... dominoeffekt... forhindre spredning.

-”Og, ikke bare det,” sier Jagland til slutt, ”Obama har skrinlagt planene om utsetting av raketter i det sentrale Europa, og dermed forbedret forholdet til Russland.”... Hmmm?... Vel, saken er jo den, at lang distanse rakettene som var planlagt utsatt i Polen og den Tsjekkiske Republikk er droppet til fordel for kort og mellom distanse raketter, som i første omgng vil bli basert på skip posisjonert i Nordsjøen og i Middelhavet. Mye tyder her på, at Jagland kun leser overskrifter. Men når det er sagt; Jagland er selvsagt heller ikke annet enn et "talerør".

Vel, vel... nå er jo ikke Thorbjørn Jagland og hans komite den første som har skjendet Nobels testamente, og i den forbindelse er det vel nok å minne seg selv om utvelgelsen av to velkjente massemordere og krigsforbrytere som Henry Kissinger og Al Gore... for ikke å nevne Shimon Peres , Yitshak Rabin og Yassir Arafat.

”Kan dere peke på noen, som har gjort mer enn Obama?”, spørThorbjørn Jagland, som legger til at han slett ikke forstår kritikken av det valget som hans komite har gjort.

Vel... nei... til tross for at Obama overhode ikke har gjort noe som oppfyller Nobels krav, er heller ikke jeg istand til å peke på noen som har gjort mer. Imidlertid, det mangler ikke på politikere som har remjet ut tirader i likhet med Obama, men de er jo alle som impotente kåte gamle griser; de har det kun i kjeften.

I Nobel komiteens begrunnelse for tildelingen av prisen heter det; "for ekstraordinære anstrengelser for å styrke internasjonal diplomati.”... Hmmm?... Hva annet kan det refereres til enn de tre over nevnte eksemplene som Jagland la fram for kritikere av årets mottaker av prisen? Ekstraordinære anstrengelser?

Tatt i betrakting det faktum at en enhver amerikansk president kandidat, demokrat eller republikaner, i realiteten blir utvalgt av USAs makt elite, og dermed kun kvasi valgt av folket, finner jeg det forøvrig mer enn banalt at Nobelkomiteen gir uttrykk for at Obama på noe sett kan endrer den imperialistiske kursen som USAs makt elite stakk ut allerede før den siste verdenskrig; en kurs som har fått, og stadig får, et mer brutalt og arrogant preg.

Makten bak maktens ansikt i USA et tlnærmet absolutt, og med de to siste tildelinger av Nobels fredspris, først til Al Gore og nå til Obama Barack, demonstrerer , slik jeg ser det, at makten bak makten i USA selvsagt også har full kontroll over Nobel komiteen. Hmmm?... tja... vel... mannen som kuppet Norge under siste verdenskrigkrig var da også deres mann, og intet vil endre seg med hensyn til maktapparatet i Norge... selv etter hans bortgang. 