lørdag 18. september 2010

Det ligger store penger i alzheimers også.


Min mor som døde for et drøyt år siden, med den stolte alder av 94 år, hadde en tydelig progressiv hukommelse svikt i sine siste leveår. Særlig ille var det blitt det siste året, da hennes langtidsminne var tilnærmet utvisket. Og korttidsminnet ble også etter hvert rammet, noe som forårsaket alt fra forkullede speilegg til rot med penger, nøkler og foreskrevet medisin. Imidlertid, hun døde før det hele ble et totalt kaos.

Hvorvidt hun hadde alzheimers sykdom vet jeg ikke, men det er jo den mest vanlige form for hukommelsestap og utviklingen av svekkede intellektuelle evner. En trist utvikling for enhver som rammes, men i min mors tilfelle var det heller verre for oss som sto henne nær, enn for henne selv.
Men med noe rundt 10 millioner mennesker diagnostert med alzheimers i den vestlige verden, så er alzheimers selvsagt en sykdom med et stort potensiale for både pharma industrien og helsekost bransjen.

Pharma industrien kan ikke tilby noen helbredelse for alzheimers, men de selger en lang, lang rekke kjemikalier som de hevder bekjemper symptomene. Fluoxetine, paroxeine, trazodone.... oxazepam, clozapine, olanzapine... ziprasidone... og ørten til, er navn på produkter på markedet, som muligens er til hjelp for pasienten
.
Ikke vet jeg, men derimot vet jeg at det er store penger å hente for pharma industrien i forbindelse med symptom behandling av denne sykdommen, som det er med en rekke andre, som diabetes, blodtrykk, fotsopp, flass og kviser. (I USA alene, er kostnadene i forbindelse med alzheimer noe rundt USD 172.000.000.000.- per år.)

Men selvsagt er ikke pharma industrien alene på dette markedet. Den alternative helse industrien har for lengst kastet seg på karusellen med en rekke av sine produkter, som vitamin ”E” og ”B” (choline), ginko blader, mesquite mel, ginseng, og en mengde andre ekstrakter og pulver fra planter og røtter.

Det siste store på fronten alzheimers fra sektoren alternative helse, leste jeg idag under overskriften: ”Popular Asian spice can cure Alzheimer's disease.” Det dreier seg om det gule stoffet i indisk curry, turmeric, og alt tyder på at alzheimers er ”big business”... også for produsenter og selgere av naturmedisin, som nå også hevder å kunne kurere sykdommen!

I artikkelen står det å lese, -”I land hvor folk spiser store mengder ”turmeric”, er det svært få tilfeller av alzheimers. I India og Sydøst Asia er det en skjelden sykdom. I USA er den svært utbredt.” Hmmm... tja... ok... men kanskje det heller har med at gjennomsnitt levealder i India og Sørøst Asia er lavere enn hva den er i vesten? Det var jo først etter at hun passerte nitti at vi merket noe på min mor.
Men selvsag... hvem vet?... kanskje min mor hadde levd enda lenger og helt uten svekkede intellektuelle evner mot slutten, dersom hun hadde spist mye mer av min barndoms fiskeboller i karrisaus?
Så til munter avslutning, en historie jeg fikk fra min venn, Konrad, i Florida:

Tre eldre damer sitter på en benk i  parken utenfor et pleiehjem da en gammel bestefar med stokk kommer tuslende  forbi. En av de eldre damene roper til han, -"Vi vedder på at vi kan si nøyaktig hvor gammel du er bestefar!"
-"Ah!...tøv!... kjerring rølp!... det er det ikke mulig at dere kan si det!" svarte bestefaren. 
Den ene av damene ropte da tilbake til han, -"Å jo da!...bare slepp ned buksa og underbuksa du, så skal vi si nøyaktig hvor gammel du er!"   Den gamle snøftet litt foraktelig, men var tross alt oppsatt på å bevise at de tre damene ikke kunne si hans alder. Så etter å ha sett seg rundt og funnet at de var alene i parken, gikk han tibake og helt bort til damene hvor han lot bukse og underbukse falle. 
De tre tantene ba  så om at han skulle dreie seg rundt et par ganger, og der etter om å hoppe opp og ned som best han kunne. Etter en kort pause ropte de alle til han i kor, -"Du er 87. år gammel!"
Den gamle som sto der med buksa rundt anklene og rumpa bar, fikk hakeslepp før han utbrøt, -"Hvordan i heiteste var dere istand til å gjette det?!"  Da skrattlo de tre eldre damene, mens de slo seg på knærne og  hikset til han i kor, -" Vi var på din bursdag igår, Janssen!"


            (Mer å le av finner du på   http://www.brandulph.com/funny_norsk.html )lørdag 11. september 2010

Gen Manipulert Laks... og den slags.


The Federal Drug Administration i USA er i ferd med å godkjenne genmanipulert laks til servering på bordet til den gemene hop, og godkjent blir den sikkert, for firmaet Aqua Bounty Thechnologies Inc, som har manipulert fram monsteret, har nå jobbet med godkjennelsen i hele 15. år.

Tja, og hvorfor skal den ikke bli godkjent? FDA har jo for lengst godkjent en lang rekke "Frankenstein" matvarer innen planteverden. Alt fra mais til poteter er godkjent som menneskeføde, så hvorfor ikke en diger "Frankenstein-laks"?

Riktig nok vil GM-laksen bli det første godkjente produkt fra dyreverden, men en plass må jo galskapen begynne også innen protein sektoren, og fisk er sikkert en "myk" vei fram til manipulering av små og storfe.

GM-laksen vokser nesten dobbelt så raskt som den normale atlanterhavs-laksen fortelles det, og det positive med det, blir det fortalt, er at det ikke bare innebærer store økonomiske fordeler, men at det reduserer stress og belastning på omgivelsene. Hmmm... jeg fatter det med at det ligger penger i manipuleringen, men redustert stress og belastning på omgivelsene?

Det mangler selvsagt ikke på protester mot introduksjonen av GM-laksen, hvor det pekes på at den i likhet med all oppdrett fisk, med sikkerhet også vil unslipper fra sine mærder og anlegg, og at det har vist seg at oppdretsfisk ofte desimerer villstammer av sin egen art. Hmmm... tja... og nå også transgenetiske farer.

Det andre alvorlige ankepunkt er selvsagt at det er påvist en rekke helsemessige problemer i forbindelse med fortæring av genmanipulerte planter, og at slike problemer ikke vil være mindre med de vekst hormoner som monster laksen er i besittelse av. Men hvorfor bekymre seg over slikt? Vi har jo pharmaindustrien som raskt vil kunne utvikle en vaksine til beskyttelse mot eventuelle transgenetisk laksevekst hormoner. Nada problemas! Faren for små gjeller, fiskeflass, laksehale og rognpose er sikkert sterkt overdrevet. Renspikket skremsel og propaganda fra sånne vadende typer som driver med fluefiske og vil ha all laks for seg selv.

En for lengst avdød og radmager onkel av min mor (Kåre Bråten, i dalføret kjent som "Bråkåten"), drev en fjellgård oppe i Hallingdal, hvor det var tradisjon gjennom generasjoner å jobbe fra morgen til kveld, helt fram til de var nesten 100, sa alltid nei til kunstgjødsel. -"Du ska' itte tukle me' natur'n," sa han når den slags ble nevnt. "Her blir'e itte spredd no'anna enn real møkk så lenge jæ lever!... itte fean!... så lenge jæ lever!"

"Du ska itte tru på alt som står i bla'gutt!" sa han også til meg et par ganger, da jeg refererte til en eller annen nyvinning omtalt i "Busken" (Drammens Tidene og Buskerud Blad). Og med sine tre år på folkeskolen har jeg i ettertid innsett at han var en usedvanlig vis og framsynt mann. (Det hadde vel med det å gjøre at han hadde vært lite utsatt for inndoktrinering i sitt liv, i forhold til de som har lange studier bak seg, og i tillegg mottatt flere daglige doser med hjernevasking fra et massemedia som er styrt av de samme krefter som driver med genmanipulasjon og annen tukling med naturen.)

Uansett, det er et faktum at "det tukles med naturen", og at det ikke foreligger noe studium som viser at GM matvarer er vel egnet som menneske føde. Derimot foreligger det faktisk klare bevis på at genmanipulering medfører skader og problemer både for natur og for de som fortærer slik føde. Langtidsvirkning vites det i tillegg tilnærmet intet om. "Bråkåten" hadde således også rett i at man ikke bør tro på alt som står i bla'.

For!... utvikling av GM matvarer dreier seg jo i realitet om utvikling av diverse nærings monopol, med de enorme fortjenester et hvert monopol medfører, og hvor en framtidig desimering av jordens befolkning på sikt, vel kun er en ønsket og sannsynlig innebygget (bi)effekt. Således er det gode grunner til å nære stor mistro til Monsanto&Co. med hensyn til hva de manipulerer fram i åker, stall og basseng.

Ja, og så, helt til slutt, en liten anekdote til "Bråkåtens" spreding av "real møkk":

Jeg har et hjem i Øst-Friesland, hvor naboer driver intens oppdrett av gris, og hvor enorme mengder av "Dünngülle" (en blanding av piss, møkk og vann) sprøytes ut over jordbruksområdene rundt oss flere ganger i året. Stanken er ubeskrivelig, og selv "Bråkåten" ville slått alarm dersom han hadde opplevet svineriet. Imidlertid ble jeg av en svinerøkter nylig fortalt, at der var et håp om mindre belastning på åndedrettet i tiden som kom. Et kanadisk firma søker nå om godkjennelse for en genmanipulert gris, "Enviropig", som skal produsere en vesentlig mer naturvennlig urin! Et mildere piss.

Hmmm... tja, muligens er et bedre piss en løsning på problemet med den jævla etsende stanken, men jeg er fortsatt av den mening at færre griser vil være en bedre løsning for alle parter. Også for Moder Jord.


En omfattende artikkel rundt temaet gen manipulert mat, finner du HER.