lørdag 2. oktober 2010

"Filantropen", Bill Gates, vil vaksinere oss bort

Har du noen gang satt deg ned og spekulert på hva som driver en multi millionær til å hige etter å bli multi milliardær? Jeg mener... dersom du har krafset til deg en formue på 100 millioner Euro, så er da både du og familien sikret i generasjoner framover, dersom de hundre millionene plasseres nogenlunde fornuftig. I en slik formue er det jo nok grunker til både Ferrari og champagne for hele gjengen, så hva er det da som driver noen til å herje videre for å øke formuen til ørten milliarder?

Vel, i penger ligger makt. Egentlig ligger all makt i penger,  og det er penger som regjerer verden, ikke politikere. Politikere regjeres av de som sitter på pengene, og det er selvsagt makten som er drivkraften for alle som med hjelp av forskjellige kriminelle manipulasjoner gjør seg selv til multi milliardærer. (Les Ferdinand Lundbergs bok fra 1968,”The Rich and the Super-Rich”. Du finner link til boken HER, neders på min gratis-bok side. Den er en perle som simpelthen må leses!)

Ad påstanden om at der ligger en forbrytelse bak enhver stor formue, så har jeg et herlig kinesisk ordtak som sier det på et fornøyelig vis: “En mann blir skjelden rik uten illegal vekst; slik en hest ei heller blir fet uten å beite om natten.” J

Jattajatta... når formuen har nådd et visst nivå, mister penger enhver betydning den har for en vanlig lønnsmottaker, og alt begynner å dreie seg om å erverve makt. Makt for maktens skyld... og for  alt som kan oppnås med makt; for den prestisje makten fører med seg og selvsagt hva makt betyr for en videre vekst.

Og et interessant felles trekk med alle som er blitt mega rike... og dermed mektige... er at de oppretter en skattefri  stiftelse under sin ledelse, og  hvor de plasserer det meste av sin personlige formue. En plattform for makt utøvelse i videste forstand blir opprettet under skjul av et veledighets banner. Og, som ved et trylleslag er en slu finans gribb og manipulator  omvandlet til "filantrop"...  en menneskevenn som selvoppofrende arbeider for å bedre menneskers kår. 

Hmmm... min far pleide å si, at uansett hvor mye pudder og leppestift du smører på en gris, så er og blir det en gris under sminken. Men som sagt... de kaller seg alle selv for "filantrop". J

Blant de siste på listen over verdens "filantroper" er herrene Ted Turner og Bill Gates, som begge er sentralt innvolvert i den gigantiske svindelen med molekylet CO2, selve grunnlaget for alt liv på jorden, som er gjort til en miljø forpester og en trussel mot alt liv. (Dersom du ikke kjenner Ted Turner, så finner du mye om han og hans absolutte sentrale posisjon i klima svindelen HER)

Men det er ikke bare alene den enorme butikken som ligger i utstedelse og omsetning av ”grønne sertifikat”( som i realitet primært er en ren privat –ikke statlig- beskatning av oss alle) som forbinder de to "filantropene". De to opptrer og handler også  åpenlyst og ubeskjedent som sitt store forbilde; den omnipotente, arrogante og hensynsløse guden i det gamle testamentet, som jo også påberopte seg  å være filantrop.

Hva det dreier seg om er intet mindre enn å ta full kontroll over utviklingen av vår verdens og dens befolkning, og jeg har skrevet litt om dette tidligere HER og HER i mine Blogger.  (Som det går fram av hva jeg der har skrevet, så er jeg ikke uenig med de to herrer hva bekymring om verdens nær eksponentiale befolkningsvekst angår. Ei heller att den elendighet og lidelse som milliarder av mennesker er utsatt  for under dagens ledelse må opphøre. Noe må gjøres.) 

Noe må gjøres med situasjonen, men hva  "filantropene" foreslår som løsning, finner jeg heller skremmende.


Det handlingsprogram og de middel de forteller at de vil anvende for å oppnå en desimering av verdens befolkning og "redde verdens klima" er imidlertid mer enn oppsiktvekkende, for i likhet med bibelens gud vil de to "filantropene" sette all overlevelse og utvikling gjennom naturlig selektivitet ut av spill. De vil ( sammen med en rekke andre "filantroper") med hjelp av vaksiner bestemme hvem og hvor mange av oss som skal overleve! (Hvem som er gudenes utvalgte folk denne gang forteller de imidlertid intet om. Men dersom jeg ikke var så gammel som jeg er, er det rimelig å anta at jeg ville overveiet en omskjære og sett på muligheten til opptak i en sionistisk synagoge. Denne antagelsen relaterer seg til den visdom som ligger i hva den kinesiske far sa til sin datter: -"Dersom en mann forsøker å voldta deg, må du kjempe imot med alle krefter. Men merker du at det ikke nytter å kjempe imot, så må du selvsagt gjøre det beste ut av overgrepet." )

I en presentasjon tidligere i år uttaler Bill Gates utvetydig følgende: "Verden har idag 6,8 milliarder mennesker... og beveger seg mot 9. milliarder. Imidlertid, dersom vi virkelig gjør et godt arbeide med nye vaksiner, helse omsorg, forplantings tjenester, kunne vi kanskje senke det med 10 eller 15 prosent. ("The world today has 6.8 billion people... that's headed up to about 9 billion. Now if we do a really great job on new vaccines, health care, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15 percent.")

Se og lytt til Bill Gates i følgende video:Tja... de som lot seg vaksinere mot "svineinfluensa" sist høst fikk her muligens noe å tenke på? J


En meget omfattende artikkel om vaksinering, finner du HER Må leses!

fredag 1. oktober 2010

Junk Food... Helse-skadelig mat fra fødselen av.

- SPEBARN OG SUKKER
Det hersker stor enighet om at grunnlaget for et individs kosthold vaner -og helse generelt-  dannes i et barns første leveår. Det er derfor stor grunn til å stille spørsmål ved Helsevesenets stilling og anbefalinger i forbindelse med kosthold i Norge... både når det gjelder barn og voksene. I publikasjonen ”Forskrift om morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger” fra Helse- og omsorgsdepartementet står det å lese at det tillates maksimalt 10% karbohydrater i morsmelkerstatningen (hvor av min. 3,2% laktose)  

Morsmelk derimot har kun 7% karbohydrater og de består  består kun av laktose!

Dette innebærer at alle spebarn som ammes opp med morsmelkerstatning ikke bare tvangsfores med uønskede, men også alt for mange karbohydrater til hvert måltid! Hele  3.gram sukker for hver 100ml de tar til seg! (Sukrose, fruktose, glukose, stivelseshydrolysat, høyfruktosesirup og andre isolerte sukkerpreparater.) Og, regner du litt på dette, så vil du se at et spebarn som ikke får morsmelk, blir fòret med inntil 30 gram sukker for mye hver eneste dag. Tja... det utgjør ca. 1 kg for mye sukker hver eneste måned! Og, ikke bare er ikke bare mengden et problem, men nær 70% av karbonhydratene spebarnet får i seg er også nevnte uønskede sukker arter!  Dette er Galskap!

I løpet av sitt første leveår har spebarnet som vokser opp i.h.t. Helsevesenets forskrifter fått i seg 12 kg sukker mer enn hva naturen har ment at det skulle ta til seg! 

- HELSEVESENET mer en tvilsomme ANBEFALING
Jeg har selvsagt intet problem med å forstå sukker mafiaens motiver her. De tjener milliarder på å fòre fram overvektige barn. Utvikle barn som fortsetter å stappe i seg tomme kalorier opp gjennom hele sin barndom og ungdom... som utvikler en dårlig helse... og dermed fordrer en enorm fortjeneste for både sukker mafiaen og pharma industrien.
Imidlertid, hva jeg har store problemer med ”å svelge” er, at et organ som påberoper seg å være norges ”helsevesen”, jobber for og taler sukker mafiaens sak med følgende paragraf: ”Tilsatt sukker bør ikke bidra med mer enn 10 prosent av energiinntaket”.  Hmmm?... Det får meg til å spørre, -”Hva har sentrale personer i Helsevesenet mottatt av penger og personlige fordeler fra sukker mafiaen for å fremme et slikt helseskadelig budskap?”Det er da for fanden øket sukker forbruk hos befolkningen som er det sentrale punkt og årsak til overvekt! Hvorfor da tillate tilsetting av sukker!

HVA BETYR 10% TILSATT SUKKER
Hva Helsevesenet i prinsippet sier er, at det er helt OK for befolkningen, at det tilføres 200 til 300 kcal med direkte skadelig energi i hva vi tar til oss av næring hver eneste dag!

Det er skjulte kalorier som tilsettes  matvarene som vi kjøper... og sukker tilsettes idag i praktisk talt absolutt alt, fra brød til saltpølser og ost.

Det er en sukker tilsetting som ikke eksisterte i matvarene den gang jeg var barn og vokste opp. Sukker som idag tilsettes fordi det tillater en høyere tilsetting av salt (øke holdbarheten for produktet)... sukker som tilsettes fordi bakerens brødeig hever seg raskere og tillater større salt tilsetting... sukker som tilsettes som smaksforsterker sammen med salt... sukker som tilsettes fordi individet er tilvendt et høyt sukker inntak fra barnsben av.

Det er tomme kalorier som de fleste av oss  ikke er klar over at vi tilfører  oss, men som selvsagt må forbrennes dersom de ikke skal lagres som fett i kroppen.

Et eksempel: En overvektig person med 80kg på vekta må foreta en time med rask gange hver dag for å forbrenne den helseskadelige  sukker tilsetningen. En unødvendig og helseskadelig sukker tilsetning  som Helsevesenet ikke bare tillater, men gir alle muligheter til å overskride!  Dette er galskap! Total galskap!

- HESEVESENETS LØSNING
Og så litt om hva ”Helsevesenet” ser som en løsning på ”sukkerproblemet”: ”For å få redusert forbruk av energitett, næringsfattig mat, bør disse matvarene relativt sett bli dyrere. Dette kan oppnås ved å øke momsen til vanlig sats. Økte avgifter på sukker, sjokolade og sukkervarer.” 

Hmmm... tja... ikke fjern problemet, men bruk det til å øke beskatningen  av både de fete sukker konsumentene og resten av befolkningen! Men  i likhet med sukkermafiaen, så er myndighetenes motiv her også tydlig ; "mest mulig penger inn i kassa."  (Forøvrig kreerer de jo med en  øket sukker beskatning, en metode for å øke beskatningen av alle norske hjemmebrennere og øl bryggere,  som opp gjennom årene har kunnet nyte sine glass uten å betale statens astronomiske  skatter og avgifter på "polvarer".  

- EN ABSURD LØSNING
Men kom ikke å fortell meg at skatter og økede priser på  sukker er en vettug løsning på det alvorlige helseproblem som er oppstått med et alt for høyt forbruk av sukrose, fruktose, glukose, stivelseshydrolysat, høyfruktosesirup og andre isolerte sukkerpreparater.

Et stadig økende helse problem  forårsaket av et øket sukker forbruk som våre ”helsemynigheter”  har bivånet over et halvt århundre, og som de har tillatt og fortsatt tillater. Et forbruk av tomme skadelige kalorier,  som de nå faktisk også anbefaler tilsatt i kostholdet som inntil 10% av dagens totale energiopptak. 

Helsevesenets holdning og anbefaling lukter det for meg ”rein møkk”  av som vi sier i Drammen... eller sagt med andre ord; det stinker korrupsjon av den ”10%” som de mener ikke bør overskrides ! Et Helsevesen som tillater 10% tilsetting av tomme helseskadelige fetende sukker i enhver matvare som selges til forbrukeren,  har simpelthen ikke forbrukerens helse som sin prioritet. 

EN BARNEMAT PRODUSENT
Helt til slutt noen ord om Neslè barnemat. Etter hva jeg forstår, så selger ikke Neslè  sitt produkt ”Good Start” i Norge, hvilket vel har med å gjøre at det inneholder hele 57% karbohydrater. Imidlertid ser jeg at de har en ”Risgrøt” som gir det 4. mndr. gamle barnet et måltid som består av hele 70% karbohydrater samt 10% fett.
Forøvrig har alle deres produkter et høyt karbonhydrat innhold, men med ”Helsemyndighetenes” helse nedbrytende ”10% tilsetting” synes de stort sett å holde seg innenfor myndighetenes helseskadelige rammen, med total karbonhydrat verdier på de fleste produkter i størrelses orden 15 til 25%

Noen referanser: