onsdag 12. mai 2010

Den Europeiske Tragedie

Jeg skrev nylig en Blog om "Den Greske Tragedie", som i realiteten er en tragedie primært forårsaket av den Europeiske Central Bank (ECB), og dermed kun en liten del av den gigantiske tragedie som EUs politikere, sammen med ECB har påført EU.

En tragedie som kun er gjort mulig gjennom opprettelsen av ECB og kreasjonen av den nye papirpengen "euro", forbundet med de groteske mandat som stupide og/eller korrupte politikere tildelte ECB ved dens opprettelse. (Se "Den Greske Tragedie")

Et klart bilde av hvem som er den styrende makt i EU, kommer også klart fram i hva som har skjedd siden fakta rundt den greske økonomi kom på bordet i mars. Den tyske kansler, Angela Merkel, slo da bombastisk i bordet med et klart budskap om at den stats konkurs som Grekenland sto overfor, var grekernes eget ansvar og ikke noe som de andre medlemmene i euroland kunne trekkes inn i. Økonomisk bistand fra Tyskland kom ikke på tale, var hennes klare utvetydige tale. En drøy måned senere snudde hun totalt om, og frontet operasjonen med mega kreditten til Grekenland.

Hmmm?... og så, bare få dager etter at en kredit på 110 milliarder euro blir sydd ihop for den greske stat, blir det i tillegg, den 11. mai, informert om fra den samme fru Merkel, at det er opprettet et gigantisk krisefond på hele 750 milliarder euro, "for raskt å kunne aksjonere og dekke opp andre eventuelle lignende situasjoner innen eurosonen". Ja, det er jo kjent at Portugal, Spania, Irland og Italia m.fl. ligger der og lurker i falittgropa, og opprettelsen av "redningsfondet" kan vel bare tolkes dit hen at det kommende statskonkurser er et uungåelig faktum.

Vel, det var jo en historisk kjapp EU beslutning, og som selvsagt må grunne seg i et ubetinget krav fra ECB, IMF og FED. Så og si trykket ned gjennom halsen på fru Merkel og resten av eurosonens politikere.

Med noen kjappe "sånn gjør vi det" fra finansminister Wolfgang Scheuble&Co, ble, i all hast, resultatet av ECB og EU politikeres bevisste og ubevisste økonomiske skakk kjøring av EU gjennom en årrekke, veltet over på eurolandenes nålevende og framtidige skattebetalere.

IMF vil skyte inn en kredit stor 250 milliarder i rednings pakken og de resterende 500 kommer fra ECB, som trykker opp beløpet mot Statsobligasjoner som de i første omgang kjøper direkte (!) Selsagt med krav om økonomiske innstramninger og diverse sparetiltak med de negative følger det har i økonomien.

Seddelpressa hos ECB produserer/kreerer altså nye €500.000.000.000,- ... som forhåpentlig gir EU et "pusterom" før inflasjon og utvidet depresjon får et nytt solid tupp i ræva. Euroen er muligens foreløpig stabilisert med tryllekunsten, men det er derved med sikkerhet ikke lenger bare grekere som løper rundt med bremsespor i buksa. (Scheuble, som jo sitter i rullestol, var forøvrig trillet inn på et sykehus da undertegning skulle finne sted, og onde tunger hevder at årsaken var vesentlig mer en bremsespor.)

Imidlertid, var det ikke slik at ECB, og innføringen av euroen, nettopp skulle forhindre at slik økonomisk krise skulle kunne oppstå? Jo, faktisk var nettopp det selve kvintessensen i både politikere og økonomers kampanje for euroen. Men nå viser det seg altså at kvintessensen ikke var annet enn vakkert innpakkede verbale fekalier.

Eller kan det ha seg slik at hele euro falitten kun grunner seg i at ECB er bestykket med særs udyktige økonomer?... eller?... eller kan det ha seg slik at ECBs eiere og lederskikt er av nøyaktig "samme ulla" som bankdittene i Lehman Bros... samt alle bankfolk og politikere rundt omkring i verden som var med på å robbe folkets sparepenger med svindelen som ledet til "bankkrisen"?

Hmmm?... jeg ser ikke bort fra det nei... en listig, planlagt svindel... for det er jo ikke småpenger ECB og FED får anledning til produsere da! Med den greske pakka, så øker jo bankster gjengen sin formue med nesten €1.000.000.000.000,- i et jævla jafs! For et slikt beløp tror jeg faktisk at selveste Jesus hadde overveiet å bli pengeveksler selv, istedet for å velte deres bord.

Men ECB og EU politikere bedyrer at hele den økonomiske katastrofen skyldes manglende gjensidig innsyn. Manglende mulighet til kontroll. Patetisk!

ECB beretter således at de i fremtiden vil sikre seg bedre innsyn i de enkelte lands økonomi og forvaltning, og fra politisk hold informeres det at det vil innføres en transaksjons beskatning overfor bankene for å overvåke deres forvaltning og forhindre deres spekulative operasjoner som har ført til dagens situasjon. Tja... tenkte jeg meg det ikke. Bankenes gulrot til politikerne denne gang, var muligheten til å innføre en ny skatt... som selvsagt veltes videre over på folket i form av et nytt eller et øket gebyr.

Jeg tror imidlertid ikke at det går an å redde en økonomi (hverken privat eller statlig), som ikke er i stand til å betjene sin gjeld, ved å øke gjelden, med mindre økede intekter er i sikt... og det er det jo ikke. Snarere tvært om! Men selvsagt, strammer du inn livreima og spiser kålsuppe, så kan du selvsagt få et magert pusterom før det går lukt til helvete... dersom du bruker en del av den nye gjelden til å betjene den gamle og den nye. Alle pyramide spill anvender jo en slik lest. (Hva var det han pyramide svindleren fra Horten het?... Bach?... jeg mener å ha hørt at han er ansatt som rådgiver i ECB. Kan det være noe i det?)

Ah ja!... nok en mening som avslutning til denne lange remja:
Forøvrig mener jeg at tiden er inne for å tildele St. Olavs Orden til alle nordmenn som har kjempet mot fullt medlemskap i EU! Kanskje noen kan hoste opp tall på hva det hadde kostet lille Norge, dersom det hadde endt med et JA og landet hadde blitt dratt inn i Den Europeiske Tragedien?

--------------------------
Noen illustrerende tall fra Tyskland.
Den tyske brutto statsgjeld beløper seg til ca. €1.700.000.000.000,- (netto ca. 1.200.000.000.000,-), og til det kommer gjeldsberget som er påløpet i løpet av de siste par ukene. Dertil kommer det private tyske gjeldsberget som beløper seg til ca. €650.000.000.000,- Det tilsier at hver borger i Tyskland -EUs største økonomi- har en gjeldsbyrde stor €30.000,- hvilende på sine skuldre, og stuasjonen er ikke bedre, men heller verre, i de andre EU statene.)

An interview with Nigel Farage 26. Sept. 2010

Litt om svindelen med papirpenger.

Den amerikanske sentralbank, ”the FED” (The Federal Reserve) og ”ECB” (Den Europeiske Central Bank), er IKKE statlig eide banker, men derimot PRIVATE institusjoner, som av politikere er tildelt retten til å produsere penger ut av intet. Faktum er, at de produserer penger ”ut av løse luften”!

Det er de samme internasjonale banker som eier både ”FED” og ”ECB” og forskjellen mellom dem og en dyktig falskmynter som har sin egen seddelpresse i kjelleren er, at hva ”FED” og ”ECB” gjør, er intet mindre enn et legalisert falskmynteri.

I og for seg er det ikke et problem at politikere overlater produksjonen/utstedelsen av papirpengene til et private firma; for noen må jo operere seddelpressen. Men all den tid både ”FED” og ”ECB” er tildelt denne retten, uten at nasjonen(e) som har papirpengen som sitt legale betalingsmiddel, har noen rådighet eller innsyn i hva falskmynterne utsteder av penger; da er det mildt sagt et gigantisk problem.

For, som det gamle ordtaket sier: ”Det er penger som regjerer verden”... ikke politikere! Og!... det faktum alene, at stupide og/eller korrupte politikere har gitt private banker en slik rettighet, understreker i seg selv hvem som sitter med makten i vår verden.(Hva bankene er i stand til å kreere av svindeloperasjone med pengene de har retten til å produsere har vi alle i friskt minne med bank krisen som ble satt i scene av ”Lehmann Bros.”, og en titt på min blog om den misæren illustrerer hva banksterne er i stand til å gjøre av kriminelle handlinger. Se også min blog om ”den greske tragedien” Ja, og selvsagt den "Europeiske Tragedie" som vi er midt oppe i.)

Det ligger mange muligheter for svindel operasjoner i dette legaliserte falskmynteri, i tillegg til selve produksjonen av pengene. Og en som jeg finner meget interessant ligger i det faktum at papirpengene de produserer jo også er en vare som kjøpes og selges på varehandel børs i likhet med med enhver annen vare, så som kaffe, metaller, korn, etc.

Jeg ser eierne av "FED" og "ECB" som "bukken" i en avart av ”bukken og havresekken”, men hvor ”bukken” i tillegg også produserer ”havren” i sekken. "Bukken" bestemmer selv hvor mye "havre" han vil ha og hvor mye "sauer" og "esel" på gården skal få.

USD-Euro kursen har beveget seg med hele 16% fra desember 2009 til mai 2010, og forteller hvilken astronomiske gevinster bankene har hovet inn, alene gjennom sin opsjonshandel med valuta i den krisen de har kreert. I denne forbindelse tales det ofte i pressen og fra politisk hold om bankenes spekulasjon med valuta handel, men det er ikke her tale om spekulasjoner. De to ”bukkene” produserer jo som sagt selv ”havren” og dens fordeling, og dermed er vel det meste sagt om den saken.

For det er nå en gang slik, at sentralbankenes private eiere selv kreerer de store og små bevegelsene i kapitalmarkedet. De er selv "krystallkulen" som forteller om "opp og ned" i opsjonsmarkedet, og de kan således ikke feile i sin opsjonshandel. Milliardene de beveger inn og ut av markedene til enhver tid, hover alltid inn enorme gevinster. Gevinster som kommer i tillegg til renter de hover inn på papirpenger de har fått tillatelse -av stupide og/eller korrupte politikere- til å produserer ut av intet. (Nok et stort element i denne svindel operasjonen, er selvsagt "fraksjonssystemet" , men det kan jo hver og en grave litt i for seg selv.)

"Capo di tutti capi" i bankfamilienes svindeloperasjonen sa i hin tid (slik jeg ville ordlagt meg): -"Gi mæ retten tell å styre og produsere penga, så gir jeg blanke fean i hvem som styrer og steller i landet." Tja... og slik er det blitt.

(HER kan du lære litt om valuta opsjonshandel, og har du en onkel in ”ECB” eller i ”FED” -som sitter med krystall kulen og styrer utviklingen av prisen på valuta-, så kan du gjøre store gevinster HER)

EU er i prinsippet konkurs: