onsdag 3. juni 2009

Den Økonomiske Slakteren

Det er svært få mennesker som vet noe om hva som foregår bak lukkede dører i forbindelse med amerikansk utenriks politikk, og forbindelsen til de store amerikanske multinasjonale firmaer som faktisk er selve pådriverne innen amerikansk utenriks politikk.

Den amerikanske regjering er i realiteten tilnærmet helt og holdent kontrollert av en rekke mektige amerikanske firmaer og deres økonomiske interesser. Disse firmaene (oljeselskaper, gruveselskaper, ingeniørfirmaer etc.) er det som i realiteten styrer og kontrollerer det amerikanske politiske maktapparat og selvsagt da også det meste av alle amerikanske militære bevegelser rundt omkring i verden

John Perkins heter en av mennene som arbeidet i bakgrunnen som økonomisk "torpedo", med oppgaven med å legge alt til rette for å skaffe firmaer som Dick Chaney's Halley Burton, The Carlyle Group etc, enorme kontrakter, og dermed gjøre land til absolutte gjeldsslaver til internasjonale banker. Dette ble (blir!) oppnådd ved hjelp av bestikkelser og direkte utpressing av et lands ledelse, og få et lands ledelse til å innvestere enorme beløp i forskjellige typer infrastruktur, konsesjoner etc, med enorme lån fra til eksempel Verdensbanken.

Klarer ikke en person som Perkins oppgaven med økonomiske midler, vil profesjonelle drapsmenn bli satt på jobben, og dersom heller ikke drap fører fram, vil militære krefter bli satt på oppgaven. Iraq er her et eksempel på hvor det hele ender opp med en militær operasjon. En moderne form for kolonialisering av et land, og målet er det samme som det var i historisk koloni tid; overta tappe landet for natur resurser.

I videoen som du finner HER, er et intervju med John Perkins, og jeg er overbevist om at du får "bakoversveis" av hva du blir fortalt av Perkins fra hans liv. Du finner forøvrig flere vidoer med/om Perkins på siden du logger inn på. Skremmende saker!