torsdag 11. november 2010

"Folkevalgt" støtte til Israel og Sionismen

Politikere som folket gir sin sin oppslutning, er praktisk talt alle pre-selektert av det globale sionistiske maktapparat, Rothschild & Co, som sitter på toppen av maktelitens pyramide, med retten til å produsere både USD, Euro og selvsagt også NOK og resten av vestens papirpenger. (Som kjent er det penger som regjerer verden... ikke politikere, som kun er pengenes nikkedukker.)

Det dreier seg om den samme makten som med hjelp av sionisten,  J.Chr.Hauge, kuppet Norge under siste krig, og som sluset sine utvalgte personer  inn i alle strømning i politisk aktivitet i Norge etter krigen. Det samme skjedde også innen næringslivet samt alle organ som hadde og har betydning for Norges utvikling. (Og det utrolige maktapparat som Hauge bygget opp under og etter krigen, er selvsagt inntakt fortsatt, uansett om  mannen nå selv ligger under torva. ;-))

Såkalte folkevalgte politikere er således intet annet enn utvalgte sionistiske nikkedukker og utøvere av hva som kanskje ikke er verdens eldste yrke, men som er nøyaktig det samme. (For enhver person som ikke er sionist, men som er uenig med meg på dette punkt, trekker jeg Max Weber til mitt forsvar. Sionister som melder seg til motmæle på dette punkt avvises av innlysende årsaker. ;-)

På følgende video er det FrPs, Siw Jensen, slenger med sine forpliktede sinistiske lepper:Tja... hmmm... dama gjør jo ikke annet enn hva som forlanges av henne da. ;-)

Det burde egentlig, for enhver som observerer den politiske arena i Norge, samt den utvikling Norge har hatt etter krigen, være innlysende at det i realitet ikke finnes noen uoverensstemmelse mellom de enkelte  politiske partier. De har alle den samme agends: den samme målsetting... selv om deres "vei mot målet" er noe forskjellig. De har alle aktivt deltatt i en prosess som har forandret Norge til å bli et stadig mer totalitært samfunn... til å bli en del av en Ny Verdens Orden. Et globalt sentralt styrt totalitært system hvor sionistenes Jerusalem vil være hovedsete.

Arbeiderpartiet -som selvsagt er en fullstendig misledende tittel på partiet- har  ført en ledende rolle i denne prosessen opp gjennom årene, med en stadig mer omfattende antisosialistisk politikk. En politikk som har hatt mange groteske og markante utslag i bl.a. utbredd privatisering av folkets eiendom. Her kan nevnes  salg/privatisering av hydrokraft og vannverk samt selvsagt den pågående privatisering innen helsevesen.   Og, ja!, la meg ikke glemme Oljefondet! Gjør noen google-søk på oljefondet, som t.eks. oljefondet+monsanto... oljefondet+lehman...  og andre tvilsomme forbindelser gjort med folkets penger.

Til folkets beste? Hmmm...

Fire sider som anbefales for den som er  interessert i sionistisk makt , finner du her:
- Kjelland-gate" Hvem visste hva og når?
- Hans Gaarders glimrende presentasjon av The Bilderberger Group
- Obamas tale til AIPAC den 4. juni, 2008, (før han som en av de tre utvalgte kandidater tiltrådde som  den 44. president i USA!)
- Zionist watch

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar