torsdag 21. april 2011

Subjektivitet, rasisme og diskriminering

Gud har skjenket oss, sitt utvalgte folk, spredningens gave, og det, som for alle syntes å være en svakhet, har vist seg å være vår styrke, og som nå har bragt oss fram til verdensherredømmets terskel.”  
 Hmmm.. vel... det står å lese mot slutten i Sionist Protokollenes paragraf XI. (I den svenske utgaven lyder det: ”Gud (Jehova) har förlänat oss, sitt utvalda folk, spridning över hela världen och i denna vår skenbara svaghet har visat sig hela vår styrka, vilken nu fört oss till världherraväldets tröskel.) 

Og, sionist lederen Chaim Weizmann (1874-1952) uttalte i 1920: "En velgjørende beskyttelse som gud har opprettet i jødenes liv, er at han har spredd dem over hele verden” (A beneficent protection which God has instituted in the life of the Jew is that He has dispersed him all over the world.)". Tja, gammle herr Weizmann er jo der et ekko av hva som står skrevet i "Protokollen" :-) 

Menl... vel... nå er det jo slik da, at verdens ledende sionistiske jøder, med all makt, har avvist ”protokollene” som ”anti-jødisk”, ”anti-sionistisk” og  ”anti-semittisk”  skribleri, men uansett hvor subjektivt jeg forsøker å være; hva, Henry Ford, uttalte i 1921: ”Protokollene stemmer overe'ns med hva som skjer.”  (Og, forøvrig, ”jødisk”-sionistisk”-semittisk” ? Semitter var (er) jo hverken, Rothschild, Herzl eller noen av lederne av den Israliske stat. De er, og var, alle Khazarer!... ingen var eller er, genetisk sett, hebreer!)

Tja... og?... hva bilfabrikanten sa den gang, det stemmer jo overens også med hva jeg observerer i dagens verden.  Altt stemmer perfekt overens idag,,, hele nitti år senere!... men ”Protokollene” stemmer ikke bare overens... deres målsetting er idag ikke bare ved terskelen, men terskelen er praktisk talt passert!

Og?...  hvordan er det mulig?... hmmm?!... egentlig ubegripelig! For, det må jo beteges som utrolige at en plan kommer for dagen, hvor det i detalj beskrives hvordan overtagelse og absolutt kontroll over hele vår verden...  og at til tross for at planen gjøres offentlig kjent,  så klarer de som utformet planen  å gjennomføre den!  En fandenivoldsk, rasistisk, grotesk og diskriminerende plan, som khazarenes ledelse (Rothschild?... eller er de kun et redskap for Jesuittene?... eller vice versa?)  har jobbet med gjennom de siste 2-3 århundrer, og helt åpenlyst de siste hundre år, etter at planen ble avdekket!?

Dersom du tar deg tid til å lese, det Gamle Testament, selv om du gjør det med minimal objektivitet, kan du ikke ungå å få med deg at guden i det groteske dokumentet som GT utgjør, var (er?) en radikal diskriminerende rasist av værste slag. Et veritabelt  monster med en agenda som inalle henseende var identisk med hva "Sionist Protokollen" legger fram!

Alene det faktum at en gruppe mennesker er tilegnet status av "Guds Utvalgte Folk", burde være mer enn nok for et hvert tenkende individ til å spørre seg selv: ”Hvordan kan en slik rabiat, rasistiskt og diskriminerende person omtale seg selv som ”gud”?... og, enda værre, bli akseptert som gud?  Denne bibelens gud, er jo selveste fanden på flatmark! Et veritabelt monster!

Hmmm... vel... kanskje er det kanskje nettopp slike karakter-trekk som kjennetegner alle ”guder”?... både religøse?, finansielle? og politiske? For, de tre begrep henger jo sammen som erteris; Det hele dreier seg om makt over mennesker... makt, i videste forstand... MAKT...  det dreier seg om å besitte alt... eie ALT. ;-)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar